Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Lista rejestracji

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

WGGiOŚ - blok obieralny dla kierunku GST, 3 rok, 5 semestr 2023/2024- I stopień [140-GST-1S,5S,23/24Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

W roku akademickim 2023/2024 zgodnie z zapisami sylabusa dla 3 roku kierunku Geologia Stosowana przewidziany jest blok przedmiotów obieralnych na 5 semestrze studiów.

Rejestracja na przedmioty będzie prowadzona w systemie USOS w terminie od 13 lipca 2023r. godz. 9:00 do 19 lipca 2023r. godz. 9:00.

Zgodnie z zapisami sylabusa należy wybrać w semestrze zimowym - jeden przedmiot za 5 ECTS z egzaminem i dwa przedmioty za 3 ECTS.

Proszę o wybranie poprzez system USOS jednego przedmiotu za 5 ECTS i dwóch przedmiotów za 3 ECTS w terminie do 19 lipca 2023r. Prosimy o przemyślane decyzje. Po zamknięciu rejestracji zmiana przedmiotu będzie mogła nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dziekana.

Poniżej zamieszczam przedmioty, z których mogą Państwo dokonać wyboru.

Przedmioty za 5 ECTS:

Gemmologia - 5 ECTS

Geozagrożenia - 5 ECTS

Hydrogeochemia i jakość wody - 5 ECTS

Organizacja i projektowanie prac geologicznych - 5 ECTS

Przedmioty za 3 ECTS:

Kamień naturalny w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych - 3 ECTS

Podziemne magazynowanie i składowanie - 3 ECTS

Teledetekcja w geologii- 3 ECTS

zakończona
2023-07-13 09:00 - 2023-07-19 09:00
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
Zapisy na przedmioty obieralne
3
Niezalogowany
...

WGGiOS-blok obieralny dla kierunku GST, 3 rok, 6 semestr 2022/2023 - I stopień [140-GST-1S,6sem,BO]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-12-06 09:00 - 2022-12-14 09:00
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
Zapis na przedmioty obieralne
3
Niezalogowany

WGGiOS-blok obieralny j. ang dla kierunku GST, 3 rok, 6 semestr 2022/2023 - I stopień [140-GST-1S,6sem,BOAN]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty obieralne w języku angielskim dla kierunku Geologia Stosowana I st. - 3 rok 6 sem. letni 2022/2023

Informujemy, że wybór przedmiotu obieralnego będzie odbywał się w systemie USOS.

NALEŻY WYBRAĆ JEDEN PRZEDMIOT.

Uruchomiony zostanie przedmiot wybrany większością głosów.

Rejestracja (głosowanie) jest aktywna od 20.01.2023r. (godz.13:00) do 24.01.2023r. (godz. 13:00)

zakończona
2023-01-20 13:00 - 2023-01-24 13:00
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
Głosowanie
1
Niezalogowany
...

WGGiOS-blok obieralny nauk społecznych dla kierunku GST,3 rok,6 semestr 2022/2023 - I stopień [140-GST-1S,6sem,BOPE]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty obieralne z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla kierunku Geologia Stosowana I st. - 3 rok 6 sem. letni 2022/2023

Informujemy, że wybór przedmiotu obieralnego będzie odbywał się w systemie USOS.

NALEŻY WYBRAĆ JEDEN PRZEDMIOT.

Uruchomiony zostanie przedmiot wybrany większością głosów.

Rejestracja (głosowanie) jest aktywna od 03.01.2023r. (godz. 9:00) do 05.01.2023r. (godz. 9:00)

zakończona
2023-01-03 09:00 - 2023-01-05 09:00
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
Głosowanie
1
Niezalogowany

WGGiOŚ - blok obieralny dla kierunku GST, 4 rok, 7 semestr 2023/2024- I stopień [140-GST-1S,7S,23/24Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

W roku akademickim 2023/2024 zgodnie z zapisami sylabusa dla 4 roku kierunku Geologia Stosowana przewidziany jest blok przedmiotów obieralnych na 7 semestrze studiów.

Rejestracja na przedmioty będzie prowadzona w systemie USOS w terminie od 28 sierpnia 2023r. godz. 10:00 do 31 sierpnia 2023r. godz. 10:00.

Zgodnie z zapisami sylabusa należy wybrać w semestrze zimowym -

jeden przedmiot za 5 ECTS z egzaminem, dwa przedmioty za 4 ECTS oraz jeden przdmiot za 2 ECTS (Seminarium dyplomowe).

Proszę o wybranie poprzez system USOS jednego przedmiotu za 5 ECTS, dwóch przedmiotów za 4 ECTS oraz jednego przedmiotu (seminarium) za 2 ECTS w terminie do 31 sierpnia 2023r. Prosimy o przemyślane decyzje. Po zamknięciu rejestracji zmiana przedmiotu będzie mogła nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dziekana.

Poniżej zamieszczam przedmioty, z których mogą Państwo dokonać wyboru.

Przedmioty za 5 ECTS:

Petrologia surowców mineralnych stosowana - 5 ECTS

Sedymentologia - 5 ECTS

Mineralogia techniczna - 5 ECTS

Modelowanie przepływu wód podziemnych - 5 ECTS

Przedmioty za 4 ECTS:

Techniki interpolacyjne i statystyczne w pracach geologicznych - 4 ECTS

Kartowanie geochemiczne - 4 ECTS

Zagospodarowanie terenów pogórniczych - 4 ECTS

Górnictwo i środowisko - 4 ECTS

Przedmioty za 2 ECTS:

Seminarium dyplomowe KASKGG - 2 ECTS

Seminarium dyplomowe KHGI - 2 ECTS

Seminarium dyplomowe KMPiG - 2 ECTS

Seminarium dyplomowe KGZiG - 2 ECTS

Zasady wyboru przedmiotów obieralnych znajdują się na stronie internetowej naszego Wydziału.

zakończona
2023-08-28 10:00 - 2023-08-31 10:00
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
Zapisy na przedmioty obieralne
4
Niezalogowany
...

WGGiOŚ - blok obieralny dla kierunku IOŚ, 3 rok, 5 semestr 2023/2024- I stopień [140-IOS-1S,5S,23/24Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

W roku akademickim 2023/2024 zgodnie z zapisami sylabusa dla 3 roku kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska przewidziany jest blok przedmiotów obieralnych na 5 semestrze studiów.

Rejestracja na przedmioty będzie prowadzona w systemie USOS w terminie od 13 lipca 2023r. godz. 9:00 do 19 lipca 2023r. godz. 9:00.

Zgodnie z zapisami sylabusa należy wybrać w semestrze zimowym -

jeden przedmiot za 5 ECTS z egzaminem i dwa przedmioty za 3 ECTS.

Proszę o wybranie poprzez system USOS jednego przedmiotu za 5 ECTS i dwóch przedmiotów za 3 ECTS w terminie do 19 lipca 2023r. Prosimy o przemyślane decyzje. Po zamknięciu rejestracji zmiana przedmiotu będzie mogła nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dziekana.

Poniżej zamieszczam przedmioty z liczbą ECTS, z których mogą Państwo dokonać wyboru.

Przedmioty za 5 ECTS:

Podstawy technologii przemysłowych - 5 ECTS

Wskaźniki środowiskowe - 5 ECTS

Pierwiastki w geo- i biosferze - 5 ECTS

Monitoring osuwisk i zagrożeń powodziowych - 5 ECTS

Przedmioty za 3 ECTS:

Podstawy walidacji metod analitycznych - 3 ECTS

Techniki w chemii analitycznej - 3 ECTS

Gospodarka przestrzenna - 3 ECTS

Praktyczny warsztat hydrogeologa - 3 ECTS

zakończona
2023-07-13 09:00 - 2023-07-19 09:00
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
Zapisy na przedmioty obieralne
3
Niezalogowany

WGGiOS-blok obieralny dla kierunku IOS, 3 rok, 6 semestr 2022/2023 - I stopień [140-IOS-1S,6sem,BO]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-12-06 09:00 - 2022-12-14 09:00
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
Zapis na przedmioty obieralne
3
Niezalogowany
...

WGGiOS-blok obieralny w j. ang. dla kierunku IOS, 3 rok, 6 semestr 2022/2023 - I stopień [140-IOS-1S,6sem,BOAN]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty obieralne w języku angielskim dla kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska I st. - 3 rok 6 sem. letni 2022/2023

Informujemy, że wybór przedmiotu obieralnego będzie odbywał się w systemie USOS.

NALEŻY WYBRAĆ JEDEN PRZEDMIOT.

Uruchomiony zostanie przedmiot wybrany większością głosów.

Rejestracja (głosowanie) jest aktywna od 20.01.2023r. (godz.13:00) do 24.01.2023r. (godz. 13:00)

zakończona
2023-01-20 13:00 - 2023-01-24 13:00
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
Głosowanie
1
Niezalogowany

WGGiOŚ - blok obieralny dla kierunku IOŚ, 4 rok, 7 semestr 2023/2024- I stopień [140-IOS-1S,7S,23/24Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

W roku akademickim 2023/2024 zgodnie z zapisami sylabusa dla 4 roku kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska przewidziany jest blok przedmiotów obieralnych na 7 semestrze studiów.

Rejestracja na przedmioty będzie prowadzona w systemie USOS w terminie od 13 lipca 2023r. godz. 9:00 do 19 lipca 2023r. godz. 9:00.

Zgodnie z zapisami sylabusa należy wybrać w semestrze zimowym -

jeden przedmiot za 5 ECTS z egzaminem, dwa przedmioty za 4 ECTS oraz jeden przdmiot za 2 ECTS (Seminarium dyplomowe).

Proszę o wybranie poprzez system USOS jednego przedmiotu za 5 ECTS, dwóch przedmiotów za 4 ECTS oraz jednego przedmiotu za 2 ECTS w terminie do 19 lipca 2023r. Prosimy o przemyślane decyzje. Po zamknięciu rejestracji zmiana przedmiotu będzie mogła nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dziekana.

Poniżej zamieszczam przedmioty, z których mogą Państwo dokonać wyboru.

Przedmioty za 5 ECTS:

Gemmologia stosowana - 5 ECTS

Geologia inżynierska w ochronie środowiska - 5 ECTS

Inżynieria miejska - 5 ECTS

Izotopy w ochronie i inżynierii środowiska - 5 ECTS

Przedmioty za 4 ECTS:

Mineralogia gleb - 4 ECTS

Ochrona środowiska w transporcie - 4 ECTS

Podstawy modelowania przepływu wód podziemnych - 4 ECTS

Zanieczyszczenia organiczne środowiska - 4 ECTS

Przedmioty za 2 ECTS:

Seminarium dyplomowe KASKGG - 2 ECTS

Seminarium dyplomowe KHGI - 2 ECTS

Seminarium dyplomowe KMPiG - 2 ECTS

Seminarium dyplomowe KOS - 2 ECTS

zakończona
2023-07-13 09:00 - 2023-07-19 09:00
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
Zapisy na przedmioty obieralne
4
Niezalogowany
...

EXCHANGE - zapisy na przedmioty wydziałowe WGGiOS 22/23-L [EXCH_FAC_WGGiOS_22L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-21 10:00 - 2023-03-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration
Niezalogowany

EXCHANGE - zapisy na przedmioty wydziałowe WGGiOS [EXCH_FAC_WGGiOS_22Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-09-27 10:00 - 2022-10-31 10:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
registration
Niezalogowany
...
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.6.0.0-AGH (2023-09-13)