Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu
usosweb_status_ok

Witamy w serwisie USOSweb

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 


USOSweb to internetowy moduł USOSa przeznaczony dla studentów oraz nauczycieli akademickich.

Dane pomiędzy modułami USOSa (USOSweb a USOSadm dla dziekanatów) aktualizowane są dwa razy na dobę, o godzinie 6:30 oraz 16:30. Dane wprowadzone przez pracowników dziekanatu będą widoczne dla studentów i nauczycieli akademickich po godzinach migracji, natomiast dane wprowadzone przez nauczycieli dla studentów są widoczne od razu.

Do zalogowania się w USOS AGH wymagane jest posiadanie konta pocztowego w domenie uczelni. Jeśli nie posiadasz jeszcze swojej uczelnianej skrzynki email, przejdź do strony Gdzie założyć konto e-mail AGH?. W razie problemów z utworzeniem konta AGH lub zresetowaniem do niego hasła, skontaktuj się z pomoc@cri.agh.edu.pl.

Do kontaktów we wszystkich sprawach studenckich należy używać uczelnianego konta pocztowego w domenie student.agh.edu.pl – jest to niezbędne do uwierzytelnienia danych studenta. Dodatkowo maile prosimy podpisywać imieniem, nazwiskiem oraz numerem albumu.

Uwaga! Adresy mailowe:

  • [numer albumu]@student.agh.edu.pl
  • [wybrany przez studenta login]@student.agh.edu.pl

są równoznaczne i poprawne.


UWAGA – Kursy doskonalące dla studentów AGH - zapisy

W dniu 26 lutego 2024 r. w ramach Działania 14 Projektu IDUB uruchomiony został nabór na „Kursy doskonalące dla studentów AGH". Uczestnikiem Kursu może zostać osoba, która:

  • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych prowadzonych w AGH,
  • została wpisana na co najmniej 3 semestr studiów (w przypadku studiów pierwszego stopnia) lub na 2 semestr (w przypadku studiów drugiego stopnia) bez deficytu punktów,
  • w semestrze poprzedzającym zgłoszenie do udziału w Kursie osiągnęła średnią ocen ze studiów powyżej 4,0.

W edycji I (semestr letni 2023/2024) oferowane są następujące kursy:

  1. Programowanie w języku Python 30h (kurs intensywny - 2 razy w tygodniu), 15 miejsc - możliwość uruchomienia 2 grup (tj. 30 miejsc)
  2. Zdalne repozytoria i systemy kontroli wersji w projektach uczenia maszynowego, 60h (realizacja do grudnia 2024), 12 miejsc

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie:
https://www.idub.agh.edu.pl/dzialania/organizacja-i-przebieg-studiow-uwzgledniajace-potrzeby-i-zainteresowania-najzdolniejszych-studentow/kursy-doskonalace-dla-studentow-agh-i-edycja
Program kursów oraz formularz zgłoszeniowy jest zamieszczony na stronie: cr.agh.edu.pl/kursy.


Ważne dane kontaktowe

Rodzaj sprawy/problemu:Dane kontaktowe:
USOSweb
(problemy techniczne)
pomoc-usos@agh.edu.pl
Przypisane przedmioty
(braki przedmiotów, niezgodności)
Dziekanat Wydziału
Uczelniane konto pocztowe
(problemy techniczne, resetowanie hasła)
pomoc@cri.agh.edu.pl
Sprawy stypendialne Dziekanat Wydziału, DSS
https://www.dss.agh.edu.pl/kontakt/
Baza UBPO
(przedmioty ogólnouczelniane – zapisy, korekty)
ubpo@agh.edu.pl

Przydatne linki

Instrukcje dla studentów https://www.cok.agh.edu.pl/usos/usos-dla-studenta
Instrukcje dla nauczycieli akademickich https://www.cok.agh.edu.pl/usos/usos-dla-dziekana-i-dydaktyka
Centrum Organizacji Kształcenia https://cok.agh.edu.pl
Platforma e-learningowa UPEL https://upel.agh.edu.pl
Sekcja Dokumentów Publicznych https://sdp.agh.edu.pl
Akademiki https://akademik.agh.edu.pl
mLegitymacja https://www.cok.agh.edu.pl/systemy-i-serwisy-w-agh
Szkolenia BHP http://www.bhp.agh.edu.pl
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)