Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 000-000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na przedmioty H-S z UBPO, studia I stopnia 000-HES-1S-21/22-L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/humanistyczne-i-spoleczne/ : zestawienie kierunków studiów wybierających obowiązkowy przedmiot H-S UBPO, info o wymaganej ilości ECTS oraz zasadach rejestracji

zakończona
2022-02-23 08:00 - 2022-02-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty H-S dla studentów I stopnia, semestr letni
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty HES z UBPO, studia I stopnia 000-HES-1S-21/22-Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Informacje na temat zapisów znajdują się na stronie https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/humanistyczne-i-spoleczne/

Tam również w panelu "Wykaz kierunków - I stopień" zestawienie kierunków studiów wybierajacych obowiązkowy przedmiot humanistyczno-społeczny UBPO wraz z informacją o minimalnej wymaganej liczbie ECTS przypisanej do tego modułu.

zakończona
2021-09-27 12:00 - 2021-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty HES z UBPO, studia I stopnia
2
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty H-S z UBPO, studia I stopnia 000-HES-1S-22/23-Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Informacja o zasadach zapisów:

https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/humanistyczne-i-spoleczne/

w trakcie, 4 dni do zakończenia
2022-09-27 08:00 - 2022-10-02 17:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty H-S z UBPO, studia I stopnia
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty H-S z UBPO, studia II stopnia 000-HES-2S-21/22-L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/humanistyczne-i-spoleczne/ : zestawienie kierunków studiów wybierających obowiązkowy przedmiot H-S UBPO, info o wymaganej ilości ECTS oraz zasadach rejestracji

zakończona
2022-02-23 12:00 - 2022-02-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty H-S dla studentów II stopnia, semestr letni
3
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty HES z UBPO, studia II stopnia 000-HES-2S-21/22-Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Informacje na temat zapisów znajdują się na stronie https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/humanistyczne-i-spoleczne/

Tam również w panelu "Wykaz kierunków - II stopień" zestawienie kierunków studiów wybierajacych obowiązkowy przedmiot humanistyczno-społeczny UBPO wraz z informacją o minimalnej wymaganej liczbie ECTS przypisanej do tego modułu.

zakończona
2021-09-28 12:00 - 2021-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty HES z UBPO, studia II stopnia
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty H-S z UBPO, studia II stopnia 000-HES-2S-22/23-Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Informacja o zasadach zapisów:

https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/humanistyczne-i-spoleczne/

w trakcie, 4 dni do zakończenia
2022-09-27 12:00 - 2022-10-02 17:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty H-S z UBPO, studia II stopnia
2
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty Bloku Innowacyjnego UBPO 000-INN-21/22-L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zapisy na przedmioty Bloku Innowacyjnego UBPO w semestrze letnim 2021/2022 odbywają się wg zasad opisanych na stronie https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/innowacyjne/zasady-zapisow/

Rejestracja ustawiona jest na jeden wybór przedmiotu spośród trzynastu proponowanych. W celu zapisu na kolejny przedmiot, prosimy o kontakt mailowy ubpo@agh.edu.pl Po zamknięciu rejestracji, w przypadku wolnych miejsc, nastąpi dopisanie do wskazanego przedmiotu.

Z uwagi na liczne zainteresowanie zapisami na przedmioty Bloku Innowacyjnego prosimy Państwa o przemyślenie wyboru przedmiotu, aby nie blokować miejsca chętnym.

zakończona
2022-02-22 10:00 - 2022-02-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty Bloku Innowacyjnego
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty Bloku Innowacyjnego UBPO 000-INN-22/23-Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zapisy na przedmioty Bloku Innowacyjnego UBPO w semestrze zimowym 2022/2023 odbywają się wg zasad opisanych na stronie https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/innowacyjne/zasady-zapisow/

Rejestracja ustawiona jest na jeden wybór przedmiotu spośród dwunastu proponowanych. W celu zapisu na kolejny przedmiot, prosimy o kontakt mailowy ubpo@agh.edu.pl Po zamknięciu rejestracji, w przypadku wolnych miejsc, nastąpi dopisanie do wskazanego przedmiotu.

Zapisy na przedmioty Bloku Innowacyjnego są dobrowolne. Prosimy Państwa o przemyślenie wyboru, aby nie blokować miejsca chętnym.

w trakcie, 4 dni do zakończenia
2022-09-27 10:00 - 2022-10-02 17:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty Bloku Innowacyjnego UBPO
1
Niezalogowany

Rejestracja do grup zajęciowych z WF 1 w semestrze 22/23-Z 450-WF1-22/23-Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

ZAPISY NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

a). Student ma obowiązek zapisać się na zajęcia z Wychowania Fizycznego zgodnie z opublikowanym rozkładem zajęć dla swojego kierunku. Przy każdej grupie podany jest kierunek oraz termin zajęć.

b). Dodatkowo studenci, którzy:

• w poprzednich semestrach zaliczyli WF na AGH lub na innej uczelni z takim samym wymiarem godzin i chcą dokonać przepisania tych zajęć, dokonują zapisu do grupy Przepisanie zaliczenia” (grupa nr 0).

• posiadają zwolnienie lekarskie wystawione wyłącznie przez uprawnioną komisję lekarską działającą w ramach podmiotu świadczącego usługi medyczne dla środowiska akademickiego AGH, dokonują rejestracji do grupy „Zwolnienia lekarskie” (grupa nr 1).

Zaświadczenie takie należy dostarczyć Zastępcy Dyrektora SWFiS ds. Dydaktycznych, dr Klaudii Palak, do dnia 30 listopada 2022r., bezpośrednio lub drogą mailową (skan na: kpalak@agh.edu.pl).

• Studenci, którzy chcą realizować przedmiot poprzez inne aktywności, jak sekcje AZS /zaliczenia klubowe/ grupy turystyki górskiej i rowerowej/ obozy/ BON – mają obowiązek zapisać się do „zwykłej” grupy z WF, dedykowanej dla swojego kierunku, a następnie poinformować swojego dydaktyka o wybranej formie zaliczenia WF

Rejestracje do grup będą możliwe od 26.09.2022 godz. 08:00 do 02.10.2022 do godz. 8:00.

Uwaga!: Pierwsze zajęcia studentów realizujących WF1 są zajęciami organizacyjnymi.

Więcej informacji dotyczących zajęć znajduje się na stronie https://www.swfis.agh.edu.pl/

w trakcie, 4 dni do zakończenia
2022-09-26 08:00 - 2022-10-02 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy do grup zajęciowych
1
Niezalogowany
...

Rejestracja do grup zajęciowych z WF 2 w semestrze 22/23-Z 450-WF2-22/23-Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

ZAPISY NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

a). Student ma obowiązek zapisać się na zajęcia z Wychowania Fizycznego zgodnie z opublikowanym rozkładem zajęć dla swojego kierunku. Przy każdej grupie podany jest kierunek oraz termin zajęć.

b). Dodatkowo studenci, którzy:

• w poprzednich semestrach zaliczyli WF na AGH lub na innej uczelni z takim samym wymiarem godzin i chcą dokonać przepisania tych zajęć, dokonują zapisu do grupy Przepisanie zaliczenia” (grupa nr 0).

• posiadają zwolnienie lekarskie wystawione wyłącznie przez uprawnioną komisję lekarską działającą w ramach podmiotu świadczącego usługi medyczne dla środowiska akademickiego AGH, dokonują rejestracji do grupy „Zwolnienia lekarskie” (grupa nr 1).

Zaświadczenie takie należy dostarczyć Zastępcy Dyrektora SWFiS ds. Dydaktycznych, dr Klaudii Palak, do dnia 30 listopada 2022r., bezpośrednio lub drogą mailową (skan na: kpalak@agh.edu.pl).

• Studenci, którzy chcą realizować przedmiot poprzez inne aktywności, jak sekcje AZS /zaliczenia klubowe/ grupy turystyki górskiej i rowerowej/ obozy/ BON – mają obowiązek zapisać się do „zwykłej” grupy z WF, dedykowanej dla swojego kierunku, a następnie poinformować swojego dydaktyka o wybranej formie zaliczenia WF

Rejestracje do grup będą możliwe od 26.09.2022 godz. 08:00 do 02.10.2022 do godz. 8:00.

Uwaga!: Pierwsze zajęcia studentów realizujących WF2 są zajęciami praktycznymi na basenie.

Więcej informacji dotyczących zajęć znajduje się na stronie https://www.swfis.agh.edu.pl/

w trakcie, 4 dni do zakończenia
2022-09-26 08:00 - 2022-10-02 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy do grup zajęciowych
1
Niezalogowany

Rejestracja do grup zajęciowych z WF 3 w semestrze 22/23-Z 450-WF3-22/23-Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

ZAPISY NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

a). Student ma obowiązek zapisać się na zajęcia z Wychowania Fizycznego zgodnie z opublikowanym rozkładem zajęć dla swojego kierunku. Przy każdej grupie podany jest kierunek oraz termin zajęć.

b). Dodatkowo studenci, którzy:

• w poprzednich semestrach zaliczyli WF na AGH lub na innej uczelni z takim samym wymiarem godzin i chcą dokonać przepisania tych zajęć, dokonują zapisu do grupy Przepisanie zaliczenia” (grupa nr 0).

• posiadają zwolnienie lekarskie wystawione wyłącznie przez uprawnioną komisję lekarską działającą w ramach podmiotu świadczącego usługi medyczne dla środowiska akademickiego AGH, dokonują rejestracji do grupy „Zwolnienia lekarskie” (grupa nr 1).

Zaświadczenie takie należy dostarczyć Zastępcy Dyrektora SWFiS ds. Dydaktycznych, dr Klaudii Palak, do dnia 30 listopada 2022r., bezpośrednio lub drogą mailową (skan na: kpalak@agh.edu.pl).

• Studenci, którzy chcą realizować przedmiot poprzez inne aktywności, jak sekcje AZS /zaliczenia klubowe/ grupy turystyki górskiej i rowerowej/ obozy/ BON – mają obowiązek zapisać się do „zwykłej” grupy z WF, dedykowanej dla swojego kierunku, a następnie poinformować swojego dydaktyka o wybranej formie zaliczenia WF

Rejestracje do grup będą możliwe od 26.09.2022 godz. 08:00 do 02.10.2022 do godz. 8:00.

Uwaga!: Pierwsze zajęcia studentów realizujących WF3 są zajęciami praktycznymi na sali.

Więcej informacji dotyczących zajęć znajduje się na stronie https://www.swfis.agh.edu.pl/

w trakcie, 4 dni do zakończenia
2022-09-26 08:00 - 2022-10-02 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy do grup zajęciowych
1
Niezalogowany
...

EXCHANGE -zapisy na przedmioty wydziałowe ogólnodostępne 22/23-Z EXCH_FAC_AGH_22Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 33 dni do zakończenia
2022-09-27 10:00 - 2022-10-31 10:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
registration
Niezalogowany