Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Lista rejestracji

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja do grup zajęciowych z WF1 w semestrze 23/24-Z [450-WF1-23/24-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

ZAPISY NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

a). Student ma obowiązek zapisać się na zajęcia z Wychowania Fizycznego poprzez system USOS, zgodnie z opublikowanym rozkładem zajęć dla swojego kierunku.

b). Dodatkowo studenci, którzy:

• w poprzednich semestrach zaliczyli WF na AGH lub na innej uczelni z takim samym wymiarem godzin i chcą dokonać przepisania tych zajęć, dokonują zapisu do grupy „Przepisanie zaliczenia” (grupa nr 0).

Potwierdzenia zaliczeń należy dostarczyć do Zastępcy Dyrektora SWFiS ds. Dydaktycznych, dr Klaudii Palak, do 30 listopada 2023r., bezpośrednio lub drogą mailową (skan na: kpalak@agh.edu.pl).

• posiadają zwolnienie lekarskie wystawione wyłącznie przez uprawnioną komisję lekarską działającą w ramach podmiotu świadczącego usługi medyczne dla środowiska akademickiego AGH (Scanmed S.A.), dokonują rejestracji do grupy „Zwolnienia lekarskie” (grupa nr 1). Zaświadczenie takie należy dostarczyć Zastępcy Dyrektora SWFiS ds. Dydaktycznych, dr Klaudii Palak, do 30 listopada 2023r., bezpośrednio lub drogą mailową (skan na: kpalak@agh.edu.pl).

• chcą odrobić „warunek”: Student ma zgłosić się do macierzystego dziekanatu, w celu zapisania się do grupy nr 500. Następnie student ma znaleźć sobie dowolną grupę ćwiczebną w której zrealizuje zajęcia z WF.

• Studenci, którzy chcą realizować przedmiot poprzez inne aktywności, jak sekcje AZS /zaliczenia klubowe/ grupy turystyki górskiej i rowerowej/ obozy/ BON/ grupy usprawniające – mają obowiązek zapisać się do „zwykłej” grupy z WF, dedykowanej dla swojego kierunku, a następnie poinformować swojego dydaktyka o wybranej formie zaliczenia WF.

Rejestracje do grup będą możliwe od 26.09.2023 godz. 8:00 do 02.10.2023 do godz. 8:00.

Wszelkie indywidualne sprawy dotyczące zaliczenia zajęć z WF rozstrzyga Dyrektor SWFiS lub działający z jego upoważnienia Zastępca ds. Dydaktycznych.

zakończona
2023-09-26 08:00 - 2023-10-02 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy do grup zajęciowych
1
Niezalogowany
...

Rejestracja do grup zajęciowych z WF2 w semestrze 23/24-Z [450-WF2-23/24-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

ZAPISY NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

a). Student ma obowiązek zapisać się na zajęcia z Wychowania Fizycznego poprzez system USOS, zgodnie z opublikowanym rozkładem zajęć dla swojego kierunku.

b). Dodatkowo studenci, którzy:

• w poprzednich semestrach zaliczyli WF na AGH lub na innej uczelni z takim samym wymiarem godzin i chcą dokonać przepisania tych zajęć, dokonują zapisu do grupy „Przepisanie zaliczenia” (grupa nr 0).

Potwierdzenia zaliczeń należy dostarczyć do Zastępcy Dyrektora SWFiS ds. Dydaktycznych, dr Klaudii Palak, do 30 listopada 2023r., bezpośrednio lub drogą mailową (skan na: kpalak@agh.edu.pl).

• posiadają zwolnienie lekarskie wystawione wyłącznie przez uprawnioną komisję lekarską działającą w ramach podmiotu świadczącego usługi medyczne dla środowiska akademickiego AGH (Scanmed S.A.), dokonują rejestracji do grupy „Zwolnienia lekarskie” (grupa nr 1). Zaświadczenie takie należy dostarczyć Zastępcy Dyrektora SWFiS ds. Dydaktycznych, dr Klaudii Palak, do 30 listopada 2023r., bezpośrednio lub drogą mailową (skan na: kpalak@agh.edu.pl).

• chcą odrobić „warunek”: Student ma zgłosić się do macierzystego dziekanatu, w celu zapisania się do grupy nr 500. Następnie student ma znaleźć sobie dowolną grupę ćwiczebną w której zrealizuje zajęcia z WF.

• Studenci, którzy chcą realizować przedmiot poprzez inne aktywności, jak sekcje AZS /zaliczenia klubowe/ grupy turystyki górskiej i rowerowej/ obozy/ BON/ grupy usprawniające – mają obowiązek zapisać się do „zwykłej” grupy z WF, dedykowanej dla swojego kierunku, a następnie poinformować swojego dydaktyka o wybranej formie zaliczenia WF.

Rejestracje do grup będą możliwe od 26.09.2023 godz. 8:00 do 02.10.2023 do godz. 8:00.

Wszelkie indywidualne sprawy dotyczące zaliczenia zajęć z WF rozstrzyga Dyrektor SWFiS lub działający z jego upoważnienia Zastępca ds. Dydaktycznych.

zakończona
2023-09-26 08:00 - 2023-10-02 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy do grup zajęciowych
1
Niezalogowany

Rejestracja do grup zajęciowych z WF 3 w semestrze 23/24-Z [450-WF3-23/24-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

ZAPISY NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

a). Student ma obowiązek zapisać się na zajęcia z Wychowania Fizycznego poprzez system USOS, zgodnie z opublikowanym rozkładem zajęć dla swojego kierunku.

b). Dodatkowo studenci, którzy:

• w poprzednich semestrach zaliczyli WF na AGH lub na innej uczelni z takim samym wymiarem godzin i chcą dokonać przepisania tych zajęć, dokonują zapisu do grupy „Przepisanie zaliczenia” (grupa nr 0).

Potwierdzenia zaliczeń należy dostarczyć do Zastępcy Dyrektora SWFiS ds. Dydaktycznych, dr Klaudii Palak, do 30 listopada 2023r., bezpośrednio lub drogą mailową (skan na: kpalak@agh.edu.pl).

• posiadają zwolnienie lekarskie wystawione wyłącznie przez uprawnioną komisję lekarską działającą w ramach podmiotu świadczącego usługi medyczne dla środowiska akademickiego AGH (Scanmed S.A.), dokonują rejestracji do grupy „Zwolnienia lekarskie” (grupa nr 1). Zaświadczenie takie należy dostarczyć Zastępcy Dyrektora SWFiS ds. Dydaktycznych, dr Klaudii Palak, do 30 listopada 2023r., bezpośrednio lub drogą mailową (skan na: kpalak@agh.edu.pl).

• chcą odrobić „warunek”: Student ma zgłosić się do macierzystego dziekanatu, w celu zapisania się do grupy nr 500. Następnie student ma znaleźć sobie dowolną grupę ćwiczebną w której zrealizuje zajęcia z WF.

• Studenci, którzy chcą realizować przedmiot poprzez inne aktywności, jak sekcje AZS /zaliczenia klubowe/ grupy turystyki górskiej i rowerowej/ obozy/ BON/ grupy usprawniające – mają obowiązek zapisać się do „zwykłej” grupy z WF, dedykowanej dla swojego kierunku, a następnie poinformować swojego dydaktyka o wybranej formie zaliczenia WF.

Rejestracje do grup będą możliwe od 26.09.2023 godz. 8:00 do 02.10.2023 do godz. 8:00.

Wszelkie indywidualne sprawy dotyczące zaliczenia zajęć z WF rozstrzyga Dyrektor SWFiS lub działający z jego upoważnienia Zastępca ds. Dydaktycznych.

zakończona
2023-09-26 08:00 - 2023-10-02 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy do grup zajęciowych
1
Niezalogowany
...
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.6.0.0-AGH (2023-09-13)