Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 110 podjednostek.

dr inż. Anna Adamczyk
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
16 koordynowanych przedmiotów
mgr inż. Bartosz Adamczyk
asystent posiadający tytuł zawodowy mgra - Wydział Energetyki i Paliw
dr inż. Justyna Adamczyk
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
konsultacje: poniedziałek: 08:00 - 09:00, p. 103 nad HM  
dr inż. Leszek Adamczyk
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
4 koordynowane przedmioty
dr inż. Tomasz Adamczyk
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
9 koordynowanych przedmiotów
mgr inż. Katarzyna Adamek
asystent posiadający tytuł zawodowy mgra - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
2 koordynowane przedmioty
dr hab. inż. Ewa Adamiec
profesor uczelni posiadający stopień dra hab. - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
19 koordynowanych przedmiotów
dr Elżbieta Adamus
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Matematyki Stosowanej
2 koordynowane przedmioty
dr Lech Adamus
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Matematyki Stosowanej
28 koordynowanych przedmiotów
dr Marek Adrian
11 koordynowanych przedmiotów
dr inż. Weronika Adrian
29 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Łukasz Afeltowicz
profesor uczelni posiadający stopień dra hab. - Wydział Humanistyczny
35 koordynowanych przedmiotów
dr inż. Witold Alda
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
30 koordynowanych przedmiotów
dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak
profesor uczelni posiadający stopień dra hab. - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
20 koordynowanych przedmiotów
mgr Katarzyna Aleksandrowicz
starszy instruktor posiadający tytuł zawodowy mgra - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
prof. dr hab. Witold Alexandrowicz
19 koordynowanych przedmiotów
dr hab. inż. Łukasz Ambroziński
profesor uczelni posiadający stopień dra hab. - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
dr hab. inż. Wacław Andrusikiewicz
profesor uczelni posiadający stopień dra hab. - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
25 koordynowanych przedmiotów
dr inż. Marcin Apostoł
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
27 koordynowanych przedmiotów
dr inż. Paweł Armatys
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
1 koordynowany przedmiot

Wyświetlam 2064 pracowników
na łącznie 104 stronach.

Strona 1 / 104

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.6.0.0-AGH (2023-01-18)