Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczno-kulturowy potencjał VR i AR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-HES-1S-029
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczno-kulturowy potencjał VR i AR
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Grupa przedmiotów HES dla I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/document/ac581a64-1a79-4574-807f-c02a202cfe09.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
zajęcia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Guja
Prowadzący grup: Jowita Guja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs prowadzony w oparciu o badania prowadzone przez Laboratorium EduVRLab oraz doświadczenia firm produkujących AR i VR, z którymi Laboratorium współpracuje. Podczas zajęć analizie poddane zostają możliwości zastosowania technologii VR i AR w następujących obszarach:

1. Projekty nakierowane na sytuacje kryzysowe np szkolenia dla Lekarzy Bez Granic, strażaków, treningi ukierunkowanych na zagrożenia terroryzmem itd.

2. Projekty ukierunkowane na problemy takie jak niepełnosprawność, bezdomność, uchodźctwo.

3. Zastosowanie kulturalne VR i AR, np. muzea, czy teatr.

4. Projekty wykorzystywane w badaniach naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
zajęcia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Gałuszka, Jowita Guja
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia od w semestrze zimowym 21/22 od 14.10.2021

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
zajęcia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Gałuszka, Jowita Guja
Prowadzący grup: Damian Gałuszka, Jowita Guja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
zajęcia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Gałuszka, Jowita Guja
Prowadzący grup: Damian Gałuszka, Jowita Guja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
zajęcia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Gałuszka, Jowita Guja
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)