Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
Aerologia górnicza (1)
Analityka finansowa i controlling procesów przemysłowych (1)
Analiza danych - Data Science (1)
Analiza danych - Data Science (1)
Analiza i prognozowanie trendów (1)
Audyting i certyfikacja energetyczna budynków (1)
Automatyka i Robotyka (7)
Automatyka i Robotyka (3)
Automatyka Przemysłowa i Robotyka (4)
automatyka, elektronika i elektrotechnika (1)
automatyka, elektronika i elektrotechnika (1)
automatyka, elektronika i elektrotechnika (1)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (1)
BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych (1)
Biomateriały – materiały dla medycyny (1)
Blok „Solidarni z Ukrainą” (1)
Budowanie wizerunku pracodawcy (Employer Branding) (1)
Budownictwo (6)
Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe (1)
Ceramika (3)
Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska (1)
Chemia Budowlana (2)
Chemia w Kryminalistyce (1)
Chemia z elementami ochrony środowiska (1)
Cloud and DevOps Academy (1)
Cloud and DevOps Academy (1)
Computer Physics (1)
Computer Science (1)
Cyberbezpieczeństwo (2)
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji (1)
Cyberbezpieczeństwo w praktyce (1)
Cyberbezpieczeństwo w praktyce (1)
Data storytelling - narracje wokół danych (1)
Edukacja Techniczno-Informatyczna (3)
Ekologiczne Źródła Energii (3)
ekonomia i finanse (1)
Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych (1)
Ekotechnologie Cieplne (1)
Eksploatacja ujęć wód podziemnych (1)
Electronics and Telecommunications (3)
Elektronika (2)
Elektronika i Telekomunikacja (7)
Elektrotechnika (7)
Energetyka (3)
Energetyka cieplna (1)
Energetyka i jakość powietrza (1)
Energetyka Jądrowa (1)
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (3)
Energetyka Wodorowa (1)
Energy and Environmental Engineering (1)
Executive Master of Business Administration (1)
Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem (1)
Fizyka Medyczna (3)
Fizyka Techniczna (3)
Fizyka z elementami informatyki (1)
Geodezja i Kartografia (7)
Geofizyka (3)
Geofizyka stosowana (1)
Geoinformacja (5)
Geoinformatyka (3)
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (4)
Geologia górnicza (1)
Geologia Stosowana (2)
Geotermia (1)
Geoturystyka (2)
Geozagrożenia (1)
Górnictwo i Geologia (2)
Górnictwo i Geologia (1)
Górnictwo i Geologia (2)
Górnictwo odkrywkowe (1)
Górnictwo podziemne (1)
Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych (1)
HR Business Partner - Partner Strategiczny w Zarządzaniu Ludźmi (1)
infomatyka (1)
Informatyka (2)
informatyka (1)
Informatyka (7)
Informatyka (3)
Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów (1)
Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów (1)
Informatyka Geoprzestrzenna (2)
Informatyka i Ekonometria (6)
Informatyka i Systemy Inteligentne (2)
Informatyka i zarządzanie (1)
Informatyka Społeczna (3)
Informatyka Stosowana (1)
Informatyka Stosowana (3)
Informatyka Stosowana (2)
Informatyka Techniczna (4)
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja (1)
informatyka techniczna i telekomunikacja (1)
informatyka techniczna i telekomunikacja (1)
informatyka techniczna i telekomunikacja (1)
informatyka techniczna i telekomunikacja (1)
informatyka techniczna i telekomunikacja (1)
informatyka techniczna i telekomunikacja (1)
Informatyka w szkole (1)
Informatyka-Data Science (2)
Informatyka-Data Science (2)
Inżynieria Akustyczna (4)
Inżynieria Bezpieczeństwa (2)
inżynieria biomedyczna (1)
inżynieria biomedyczna (1)
inżynieria biomedyczna (1)
inżynieria biomedyczna (1)
inżynieria biomedyczna (1)
inżynieria biomedyczna (1)
Inżynieria Biomedyczna (3)
inżynieria chemiczna (1)
inżynieria chemiczna (1)
inżynieria chemiczna (1)
Inżynieria Ciepła (3)
Inżynieria gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne (1)
Inżynieria Górnicza (4)
Inżynieria i Analiza Danych (1)
Inżynieria i Monitoring Środowiska (4)
Inżynieria i Ochrona Środowiska (2)
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (4)
Inżynieria jakości oprogramowania (1)
Inżynieria Kształtowania Środowiska (4)
inżynieria lądowa i transport (1)
inżynieria lądowa i transport (1)
inżynieria lądowa i transport (1)
inżynieria materiałowa (1)
inżynieria materiałowa (1)
Inżynieria Materiałowa (6)
inżynieria materiałowa (1)
Inżynieria Materiałowa (1)
inżynieria materiałowa (1)
inżynieria materiałowa (1)
Inżynieria Materiałowa (4)
inżynieria materiałowa (1)
inżynieria mechaniczna (1)
inżynieria mechaniczna (1)
inżynieria mechaniczna (1)
inżynieria mechaniczna (1)
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (2)
Inżynieria Mechatroniczna (3)
Inżynieria Metali (5)
Inżynieria Metali Nieżelaznych (2)
Inżynieria Naftowa i Gazownicza (8)
Inżynieria Obliczeniowa (2)
Inżynieria oprogramowania (1)
Inżynieria Procesów Odlewniczych (4)
Inżynieria Procesów Przemysłowych (1)
Inżynieria Produkcji i Jakości (2)
Inżynieria Środowiska (1)
Inżynieria Środowiska (1)
Inżynieria Środowiska (1)
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (1)
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (1)
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (1)
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (1)
inżynieria środowiskowa, górnictwo i energetyka (1)
inżynieria środowiskowa, górnictwo i energetyka (1)
Jakość energii elektrycznej (1)
Kierownik cyfrowej transformacji (1)
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (3)
Koordynator i audytor dostępności (1)
Kulturoznawstwo (3)
Marketing internetowy (1)
matematyka (1)
Matematyka (3)
Matematyka z elementami informatyki (1)
Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa (1)
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (2)
MBA TECH (1)
Mechanical Engineering (1)
Mechanika i Budowa Maszyn (8)
Mechatronic Engineering (with English as instruction language) (3)
Menedżer jakości (1)
Metalcasting Engineering (1)
Metalurgia (6)
Metalurgia (1)
Metody statystycznej analizy danych (1)
Metody wytwarzania oprogramowania (1)
Metody wytwarzania oprogramowania (1)
Międzyuczelniana Akademia Klimatu (1)
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (2)
Mikroelektronika w Technice i Medycynie (3)
Mistrzostwo Informatyczne dla nauczycieli szkół (1)
Mistrzostwo Informatyczne dla nauczycieli szkół (1)
Nanoinżynieria Materiałów (1)
Nanoinżynieria Materiałów (1)
Narzędzia informatyczne w inżynierii górniczej (1)
nauki chemiczne (1)
nauki chemiczne (1)
nauki chemiczne (1)
nauki fizyczne (1)
nauki fizyczne (1)
nauki o kulturze i religii (1)
nauki o zarządzaniu i jakości (1)
nauki o Ziemi i środowisku (1)
nauki socjologiczne (1)
Nowe metody inżynierii naftowej i gazowniczej (1)
Nowoczesna grafika komputerowa dla Nie-Informatyków (1)
Nowoczesne koksownictwo (1)
Nowoczesne sieci teleinformatyczne (1)
Nowoczesne technologie bezwykopowej budowy rurociągów (1)
Nowoczesne Technologie Paliwowe (2)
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (1)
Ochrona Środowiska (1)
Odnawialne zasoby i źródła energii (1)
Paliwa i Środowisko (2)
Podstawy analityki danych w biznesie (1)
Podstawy analityki danych w biznesie (1)
Programowanie aplikacji webowych (1)
Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika (1)
Przedsiębiorczość technologiczna (1)
Przemysłowe systemy sterowania (1)
Przeróbka surowców i odpadów (1)
Rachunkowość (1)
Rachunkowość menedżerska i controlling (1)
Raw Materials Value Chain (1)
Recykling i Metalurgia (2)
Remote Sensing and Geo Informatics (1)
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (3)
Social Media & Content Marketing (1)
Socjologia (3)
Solution Architecture (1)
Solution Architecture Academy (1)
Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym (1)
Systems Engineering (Cloud and DevOps) (1)
Systemy baz danych (1)
Systemy baz danych (1)
Systemy ERP (1)
Systemy ERP (1)
Systemy informacji geograficznej (1)
Szacowanie nieruchomości (1)
Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska (1)
Technologia Chemiczna (5)
Technologia Chemiczna (5)
Technologia i przetwórstwo szkła (1)
Technologie IT i procesy biznesowe (1)
Technologie IT i procesy biznesowe (1)
Technologie Przemysłu 4.0 (1)
Teleinformatyka (3)
Transport gazu i energetyka gazowa (1)
Transport w Przemyśle 4.0 (1)
Turystyka i Rekreacja (1)
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (3)
Uczenie maszynowe w analityce danych (1)
Uczenie maszynowe w analityce danych (1)
Urządzenia transportu linowego – projektowanie, budowa i eksploatacja (1)
Wady odlewów – diagnostyka, zapobieganie, naprawa (1)
Wentylacja i klimatyzacja kopalń podziemnych (1)
Wentylacja i klimatyzacja obiektów (1)
Wodór i biometan - pozyskiwanie, transport i wykorzystanie. Transformacja energetyczna (1)
Wodór i biometan - pozyskiwanie, transport i wykorzystanie. Transformacja energetyczna (1)
Współczesne niskoemisyjne technologie energetyczne i źródła energii (1)
Wymiana IAESTE (1)
Zaawansowane Materiały Inżynierskie (4)
Zarządzanie (6)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (1)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (2)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (6)
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie (1)
Zarządzanie nieruchomościami (1)
Zarządzanie organizacją IT (1)
Zarządzanie produkcją (1)
Zarządzanie projektami informatycznymi (1)
Zarządzanie projektami. Kwalifikacje Project Managera (1)
Zarządzanie projektami. Kwalifikacje Project Managera (1)
Zarządzanie sprzedażą (1)
Zarządzanie systemami logistycznymi (1)
Zarządzanie talentami w branży technologicznej (1)
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym (1)
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa górniczego (1)
Zastosowanie Bezzałogowych Statków Latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich (1)
Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja (1)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)