Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Zarządzania 200-000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na przedmioty obieralne ZIP I stopień niest, 4 sem 2020/2021 200-ZIP-1N-19,4sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 4 przedmioty (po 3 ECTS każdy). Zostaną uruchomione przedmioty z największą ilością głosów.

zakończona
2020-12-14 17:00 - 2020-12-17 23:59
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
przedmioty obierane ZIP I st niest 4 sem letni 2020/2021 tura 1
4
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty obieralne w j. angielskim ZIP II stopień niest, 3 s em 2020/2021 200-ZIP-2N-19,3semJA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 1 przedmiot za 5 ECTS. Zostanie uruchomiony przedmiot z największą ilością głosów.

zakończona
2020-12-14 17:00 - 2020-12-17 23:59
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
rejestracja na przedmioty obieralne w jęz. ang. ZIIP II st. niest 3 sem 2020/2021
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obieralne ZIP II stopień niest, 3 sem 2020/2021 200-ZIP-2N-19,3semPO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Do wyboru 2 przedmioty po 3 ECTS. Uruchomione zostaną przedmioty z największą ilością głosów.

zakończona
2020-12-14 17:00 - 2020-12-17 23:59
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
tura1
2
Niezalogowany
...

IIE, 1 stopień, 2 semestr, moduł ogólny IIE_1N,2 sem,MO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

informujemy, że wybór przedmiotów obieralnych na semestr letni 2020/21 będzie się odbywał w systemie USOS.

Należy wybrać 1 przedmiot z grupy przedmiotów MO za 3 ects. Uruchomione zostaną przedmioty wybrane większością głosów.

Głosowanie rozpocznie się od 12 grudnia godz. 09.00, a zakończy 16 stycznia godz. 09.00.

Syllabusy przedmiotów znajdują się na stronie agh.edu.pl w zakładce STUDENCI.

zakończona
2020-12-12 09:00 - 2020-12-16 09:00
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
I tura
1
Niezalogowany

IIE, 1 stopień, 2 semestr, moduł specjalistyczny IIE_1N,2sem,MS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

informujemy, że wybór przedmiotów obieralnych na semestr letni 2020/21 będzie się odbywał w systemie USOS.

Należy wybrać 2 przedmioty z grupy przedmiotów MS za 6 ECTS . Uruchomione zostaną przedmioty wybrane większością głosów.

Głosowanie rozpocznie się od 12 grudnia godz. 09.00, a zakończy 16 stycznia godz. 09.00.

Syllabusy przedmiotów znajdują się na stronie agh.edu.pl w zakładce STUDENCI.

zakończona
2020-12-12 09:00 - 2020-12-16 09:00
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
I tura
2
Niezalogowany
...

IIE, 2 stopień, moduł ogólny IIE_2N,2sem,MO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

informujemy, że wybór przedmiotów obieralnych na semestr letni 2020/21 będzie się odbywał w systemie USOS.

Należy wybrać 1 przedmiot z grupy przedmiotów MO za 3 ECTS. Uruchomiony zostanie przedmiot wybrany większością głosów.

Głosowanie rozpocznie się od 15.12.2020 godz. 21:00, a zakończy 17.12. 23:59.

Syllabusy przedmiotów znajdują się na stronie agh.edu.pl w zakładce STUDENCI.

zakończona
2020-12-15 21:00 - 2020-12-17 23:59
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
I tura
1
Niezalogowany
zakończona
2020-12-18 09:00 - 2020-12-20 23:59
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
II tura
1
Niezalogowany
...

IIE, 2 stopień, 2 semestr, moduł specjalistyczny IIE_2N,2sem,MS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

decyzją Dziekana uruchamiamy możliwość ponownego głosowania na przedmioty obieralne na semestr letni 2020/21. Baza przedmiotów obieralnych została powiększona o 2 nowe przedmioty. Studenci chcący zmienić swój dotychczasowy wybór proszeni są o ponowne głosowanie.

Wybór z poprzedniego głosowania zostanie zachowany z uwzględnieniem ewentualnych zmian z nowego głosowania.

Należy wybrać 3 przedmioty z grupy przedmiotów MS za 9 ECTS.Uruchomione zostaną przedmioty wybrane większością głosów.

Głosowanie rozpocznie się od 18.12.2020 godz. 21:00, a zakończy 20.12. 23:59.

Syllabusy przedmiotów znajdują się na stronie agh.edu.pl w zakładce STUDENCI..

zakończona
2020-12-15 21:00 - 2020-12-17 23:59
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
I tura
3
Niezalogowany
zakończona
2020-12-18 21:00 - 2020-12-20 23:59
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
II tura
3
Niezalogowany
...

IiE, stacjonarne 1 stopnia, 2 semestr 20/21, przedmioty obieralne grupa 1 IiE-1S,2sem20/21,PO1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 2 przedmioty

zakończona
2021-01-13 19:00 - 2021-01-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Głosowanie na przedmioty obierlane grupa 1
2
Niezalogowany

IiE, stacjonarne 1 stopnia, 2 semestr 20/21, przedmioty obieralne grupa 2 IiE-1S,2sen20/21,PO2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 1 przedmiot

zakończona
2021-01-13 19:10 - 2021-01-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Głosowanie na przedmioty obieralne gr. 2
1
Niezalogowany
...

IiE, stacjonarne 1 stopnia, 4 semestr 20/21, przedmioty obieralne grupa 1 IiE-1S,4sem20/21,PO1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 1 przedmiot

zakończona
2021-01-13 20:00 - 2021-01-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Głosowanie na przedmioty obieralne
1
Niezalogowany

IiE stacjonarne II stopnia, 2 semestr 20/21 grupa obieralna 2 IiE-2S,2se20/21,PO2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 1 przedmiot

zakończona
2021-01-13 19:40 - 2021-01-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Głosowanie na przedmioty obierlane grupa 2
1
Niezalogowany
...

IiE stacjonarne II stopnia, 4 semestr 20/21 grupa obieralna 1 (ang) IiE-2S,4sem,PO1(ang) pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 1 przedmiot

zakończona
2021-01-13 20:30 - 2021-01-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Głosowanie na przedmiot w języku angielskim
1
Niezalogowany

IiE stacjonarne II stopnia, 2 semestr 20/21 grupa obieralna 2 (pol) IiE-2S,4sem,PO2(pol) pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 2 przedmioty

zakończona
2021-01-13 20:40 - 2021-01-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Głosowanie na przedmioty w języku polskim
2
Niezalogowany
...

IiE, stacjonarne 1 stopnia, 4 semestr 20/21, przedmioty obieralne grupa 2 IiE-2S,4sem20/21,PO2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 1 przedmiot

zakończona
2021-01-13 20:10 - 2021-01-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Głosowanie na przedmioty obieralne grupa 2
1
Niezalogowany

IiE stacjonarne II stopnia, 2 semestr 20/21 grupa obieralna 1 tura 2 IiE-2S2s20/21,PO1/t2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 3 przedmioty

zakończona
2021-01-15 19:00 - 2021-01-17 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Głosowanie na przedmioty obieralne grupa 1 (specjalistyczne) - tura 2
3
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty obieralne sem, 4, lato 2020/21 ZIP-1S-4Sem-PO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 4 przedmioty za 12 ECTS

zakończona
2021-01-07 20:00 - 2021-01-10 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów obieralnych na 4 semestr 2020/21
4
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obieralne, sem. 3 lato 2020/21 ZIP-2S-3Sem-POANG pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę wybrać 1 przedmiot w języku angielskim

zakończona
2021-01-08 19:00 - 2021-01-11 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy na przedmioty w języku angielskim
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty obieralne, sem 3 lato 2020/21 ZIP-2S-3Sem-POPOL pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę wybrać 2 przedmioty

zakończona
2021-01-08 20:00 - 2021-01-11 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Przedmioty obieralne w języku polskim lato 2020/21
2
Niezalogowany

Zarządzanie, studia 2 stopnia niestacjonarne,przedmioty obieralne ZRZ,2N,3sem,PO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 2 przedmioty z grupy

zakończona
2020-06-26 12:00 - 2020-06-28 23:59
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
I tura
2
Niezalogowany
...

ZRZ, stacjonarne, 1 stopień, 2 semestr (L-20/21) , przedmioty obieralne ZRZ-1S,2sem,20/21,PO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Wybieramy 3 przedmioty na 2 semestr (letni 2020/21

zakończona
2021-01-05 19:00 - 2021-01-11 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór 3 przedmiotów na semestr letni 2020/21
3
Niezalogowany

ZRZ, stacjonarne, 1 stopień, 4 semestr, porzedmioty obieralne ZRZ-1S,4sem,PO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W rejestracji wybieramy 4 przedmioty na semestr letni 20/21

zakończona
2021-01-05 19:00 - 2021-01-08 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów na 4 semestr(letni 20/21)
4
Niezalogowany
...

ZRZ, srtacjonarne,2 stopień, 2 semestr,lato 20/21, przedmioty obieralne ZRZ-2S,2sem,20/21,PO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Wybieramy 1 przedmiot za 3 ECTS, na 2 semestr (lato 2020/21)

zakończona
2021-01-08 19:00 - 2021-01-11 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór 1 przedmiotu na 2 senmestr (letni 20/21)
1
Niezalogowany

ZRZ, stacjonarne, 2 stopień, 4 semestr, przedmioty obieralne angielskie ZRZ-2S,4sem,PO,Ang pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Wybieramy 1 przedmiot w j. angielskim realizowany w 4 semestrze (lato 20/21)

zakończona
2021-01-05 19:00 - 2021-01-08 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmiot w j. angielskim, 4 semestr (letni 20/21)
1
Niezalogowany
...

ZRZ, stacjonarne, 2 stopień, 4 semestr, przedmioty obieralne polskie ZRZ-2S,4sem,PO,Pol pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Wybieramy 2 pr\zedmioty w j. polskim z 4 semestru studiów ( lato 2020/21)

zakończona
2021-01-05 20:00 - 2021-01-08 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów w j. polskim z 4semestru studiów (lato 20/21)
2
Niezalogowany