Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty Bloku Innowacyjnego UBPO 000-INN-23/24-Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

23/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
23/24-Z
120-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z instalacjami technicznymi współczesnych budynków, które mają wpływ na zużycie energii. Przedstawiony zostanie wpływ sposobów sterowania tymi instalacjami na efektywność energetyczną budynków w świetle dyrektyw europejskich i norm. Omówione będą innowacyjne rozwiązania w systemach automatyki i bezpieczeństwa budynków. Przedmiotem ćwiczeń będzie metodyka specyfikacji, projektowania i implementacji energooszczędnych systemów automatyki, bezpieczeństwa i zarządzania technicznego w budynkach.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
210-INN-004
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Epidemiologia oparta na analizie ściekach (WBE) to innowacyjne podejście oparte na analizie chemicznej określonych produktów metabolicznych wydalanych przez człowieka (biomarkerów) w ściekach i dostarczające obiektywnych informacji w czasie rzeczywistym na temat ksenobiotyków przyjmowanych bezpośrednio lub pośrednio przez populację. WBE dostarcza istotnych informacji do oszacowania potencjalnego wpływu metabolitów na środowisko wodne. Ta ocena narażenia na chemikalia ma absolutnie kluczowe znaczenie dla świadomych, opartych na dowodach ram regulacyjnych, które są niezbędne do ochrony zdrowia publicznego i środowiska.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
200-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają techniki inżynierii wstecznej - będą się uczyć jak (za pomocą jakich narzędzi) pozyskiwać informacje o geometrii fizycznej produktu oraz dowiedzą się jak analizować i przetwarzać te informacje dla opracowania danych technicznych.

W ramach zajęć studenci będą wykorzystywać nowoczesny skaner 3D 10Mpix do skanowania gotowych produktów i ich elementów a następnie w specjalistycznych programach (Geomagic Control X, Geomagic Design X, Solidworks) będą przerabiać i udoskonalać cyfrowe obrazy w celu wytworzenia produktu w ulepszonej postaci. Studenci będą mieli również możliwość wydrukowania zaprojektowanego przez siebie, bądź udoskonalonego modelu na drukarkach 3D.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
160-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Myśląc o wizji miast przyszłości rzadko zastanawiamy się z jakich materiałów i jakimi technikami te miasta będą budowane. Od materiałów budowlanych przyszłości będziemy oczekiwać czegoś więcej niż wytrzymałości i trwałości. Jedna z wizji rozwoju technologii jest opracowanie i wykorzystanie materiałów inteligentnych, aktywnie reagujących na bodźce środowiskowe. Materiały takie mogą nie tylko monitorować stan obiektu, temperaturę czy naprężenia, ale będą mogły również samodzielnie się naprawiać i usuwać zanieczyszczenia z powietrza. Granicą funkcjonalności jest tylko wyobraźnia. Ich wytwarzanie musi być przyjazne dla środowiska, a po czasie eksploatacji łatwo powinny podlegać recyklingowi. Ta przyszłość zaczyna się dzisiaj...

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
693-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z tematyką nanostruktur nadprzewodzących, które m.in. znalazły zastosowanie w poszukiwaniu nowych stanów materii, a także pozwoliły na budowę pierwszych komputerów kwantowych. W trakcie zajęć studenci zdobędą podstawową wiedzę o fizyce tych układów, metodach ich wytwarzania i elektronicznych własnościach. Studenci będą samodzielnie opracowywali interaktywne symulacje [http://bit.do/SCnano],

których wyniki dyskutowane będą w odniesieniu do najnowszych prac badawczych.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
210-INN-002
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

… to trening wynalazczości i potencjalna kuźnia innowatorów. W trakcie semestru międzywydziałowy zespół innowatorów zabierze Uczestników w inżynierską podróż, podczas której odkryjemy jak powstawały wynalazki oraz jak rozwijać kreatywność i innowacyjne myślenie. Każdy dostanie swoją szansę i będzie mógł wymyśleć, opracować i wykonać prototyp na drukarce 3D oraz przetestować swój własny wynalazek w laboratorium; a na koniec dowie się jak go opatentować, skomercjalizować i z sukcesem zaprezentować lub założyć swój pierwszy start-up.

Udział w przedmiocie pozwoli na rozwój i ugruntowanie kompetencji typowo inżynierskich jaki i tzw. miękkich. Przedmiot dedykowany jest dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę inżynierską.

Prowadzący: dr hab. inż. M.Jaszczur, prof. AGH; dr inż R.Filipek; mgr inż. M.Kuta; dr inż. D.Sala

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
170-INN-002
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z najnowszymi technikami otrzymywania wyrobów, przeznaczonych do pracy w ekstremalnych lub specjalnych warunkach użytkowania. Szczególna uwaga poświęcona będzie stanowi aktualnemu oraz perspektywom rozwoju zaawansowanych materiałów monolitycznych i hybrydowych, w tym metalowym materiałom kompozytowych, ultralekkim materiałom metalowym o ukierunkowanej porowatości, gradientowym materiałom funkcjonalnym oraz materiałom samoleczącym się. Niektóre z innowacyjnych metod wytwarzania prezentowane będą po raz pierwszy w otwartej krajowej przestrzeni informacyjnej.Zademonstrowane zostaną konkretne wyroby o wysokim stopniu przetworzenia, które już znalazły zastosowanie w najnowocześniejszych sferach działalności człowieka XXI wieku.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
190-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nadrzędnym celem przedmiotu jest zainteresowanie studentów technologiami kosmicznymi i rozwój ich przedsiębiorczości. Przedmiot zachęca studentów do związania ich kariery z branżą kosmiczną, a nawet zostania innowacyjnym przedsiębiorcą działającym w tej branży. Student nabywa wiedzę oraz umiejętności związane z elementarnymi zagadnieniami związanymi z technologiami kosmicznymi, wierceniami w kosmosie, górnictwem kosmicznym oraz podstawami tworzenia i zarządzania start-up-ami technologicznymi.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
160-INN-002
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Układy lab-on-a-chip (LOC) oraz organ-on-a-chip (OOC) to jedne z najnowocześniejszych systemów, które mogą zrewolucjonizować nasze podejście do medycyny, badań interakcji leków, testów laboratoryjnych. Dzięki wykorzystaniu technologii mikroprzepływowych te niesamowite urządzenia umożliwiają uzyskanie modeli tkanek i narządów w mikroskali, czy przeprowadzanie analiz z użyciem minimalnych ilości roztworów. W ramach zajęć zostanie przybliżona tematyka podstaw technologii, główne składowe systemów, a także obecnie wykorzystywane rozwiązania wraz z zaletami/wadami oraz perspektywą opracowania systemów human-on-a-chip.

Sylabus: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
150-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot kierowany jest do studentów zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie możliwości zastosowania bezzałogowych statków latających (BSL) w różnych zadaniach z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, w szczególności inżynierii geoprzestrzennej. Student posiądzie ogólną wiedzę dotyczącą przepisów regulujących stosowanie BSL w Polsce i w Europie, a także budowy i obsługi tych urządzeń. Dodatkowo student pozna podstawy fotogrametrii cyfrowej oraz opracowywania danych pozyskanych z użyciem BSL. Po zrealizowaniu programu zajęć student będzie potrafił pozyskać i odpowiednio przetworzyć materiał pomiarowy w celu opracowania produktów fotogrametrycznych właściwych dla konkretnych zagadnień inżynierskich.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
210-INN-003
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jak z drewna pozyskać biopaliwo? Czym są bioplastiki? Czy można je wyprodukować np. ze słomy? Czy istnieje możliwość produkcji leków z biomasy? Uczestnictwo w kursie pozwoli przybliżyć najnowsze technologie i podejścia w kierunku efektywnego wykorzystania biomasy, pozwalające na wyprodukowanie funkcjonalnych i atrakcyjnych bio-zamienników szeroko stosowanych produktów petrochemicznych (plastiki, paliwa, chemikalia). Z kolei, na zajęciach laboratoryjnych postaramy się wydobyć z surowców biomasowych wartościowe składniki i wyprodukować biopaliwo.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)