Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty Bloku Innowacyjnego UBPO 000-INN-21/22-Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

21/22-Z - Semestr zimowy 2021/2022
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
21/22-Z
130-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwoli Uczestnikowi poznać wymuszenia biomechaniczne w układzie lokomocyjnym i w układzie stomatognatycznym. Mechanizmy funkcjonowania stawów zostaną przedstawione w oparciu o badania eksperymentalne na obiektach rzeczywistych oraz na podstawie numerycznych badań symulacyjnych. Biotribologia stawów zostanie wyjaśniona w oparciu o zdefiniowaną warstwową budowę, rozkłady grubości chrząstki budującej powierzchnie stawowe, kształty anatomiczne tych powierzchni, badania reologiczne cieczy synowialnej oraz symulację kontaktu struktur stawowych. Przedmiot obejmuje interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy wykorzystującą najnowsze obszary nauk technicznych i medycznych. Na to wyzwanie odpowiedzą zaprezentowane badania biomateriałów dla ortopedii, analiza rozwiązań konstrukcyjnych endoprotez oraz przedoperacyjna procedura pozycjonowania endoprotezy w personalizowanych strukturach obręczy miednicznej.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
120-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z instalacjami technicznymi współczesnych budynków, które mają wpływ na zużycie energii. Przedstawiony zostanie wpływ sposobów sterowania tymi instalacjami na efektywność energetyczną budynków w świetle dyrektyw europejskich i norm. Omówione będą innowacyjne rozwiązania w systemach automatyki i bezpieczeństwa budynków. Przedmiotem ćwiczeń będzie metodyka specyfikacji, projektowania i implementacji energooszczędnych systemów automatyki, bezpieczeństwa i zarządzania technicznego w budynkach.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
100-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z bardzo dynamicznie rozwijającym się górnictwem morskim w tym przede wszystkim pozyskiwaniem kopalin stałych z dużych głębokości. Należy przypuszczać, że eksploatacja na skalę przemysłową rozpocznie się w najbliższych latach. W wyścigu bierze udział również Polska poprzez Inter Ocean Metal (działka na polu Clipperton-Clarion, Pacyfik) oraz od 2018 posiada prawo do badań i w przyszłości eksploatacji na środkowym Atlantyku. Ze względu na specyfikę środowiska morskiego i olbrzymich wymagań związanych z bardzo wysokimi ciśnieniami proponowane urządzenia i metody są innowacyjne i oparte o najnowsze zdobycze techniki i nauki. W module przedstawiono rozwój górnictwa morskiego na przestrzeni ostatnich lat.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
200-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają techniki inżynierii wstecznej - będą się uczyć jak (za pomocą jakich narzędzi) pozyskiwać informacje o geometrii fizycznej produktu oraz dowiedzą się jak analizować i przetwarzać te informacje dla opracowania danych technicznych.

W ramach zajęć studenci będą wykorzystywać nowoczesny skaner 3D 10Mpix do skanowania gotowych produktów i ich elementów a następnie w specjalistycznych programach (Geomagic Control X, Geomagic Design X, Solidworks) będą przerabiać i udoskonalać cyfrowe obrazy w celu wytworzenia produktu w ulepszonej postaci. Studenci będą mieli również możliwość wydrukowania zaprojektowanego przez siebie, bądź udoskonalonego modelu na drukarkach 3D.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
693-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z tematyką nanostruktur nadprzewodzących, które m.in. znalazły zastosowanie w poszukiwaniu nowych stanów materii, a także pozwoliły na budowę pierwszych komputerów kwantowych. W trakcie zajęć studenci zdobędą podstawową wiedzę o fizyce tych układów, metodach ich wytwarzania i elektronicznych własnościach. Studenci będą samodzielnie opracowywali interaktywne symulacje [http://bit.do/SCnano],

których wyniki dyskutowane będą w odniesieniu do najnowszych prac badawczych.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
170-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z realizacją badań naukowych służących wnikliwej analizie, konserwacji i ochronie dziedzictwa archeologicznego, kulturowego i przemysłowego. Pokazana zostanie interdyscyplinarność i komplementarność metod badawczych do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii materiałowej i technologii produkcji oraz konserwacji i rekonstrukcji wyrobów metalowych. Przedstawione zostaną nieniszczące metody badań zabytków: metody mikroskopii świetlnej i skaningowej, metody spektroskopowe, a także metody defektoskopowe rentgenowskie, włącznie z zastosowaniem tomografii komputerowej. W konserwacji zabytków zaprezentowane zostaną nowoczesny sposoby oczyszczania powierzchni jak metody ultradźwiękowe i laserowe. Zajęcia praktyczne realizowane będą w laboratoriach Akademii Górniczej i jednostek współpracujących m.in. w Pracowni Konserwacji Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
110-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • wykład - 30 godzin
 • zajęcia seminaryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi biomimetyzmu, czyli jak natura projektuje ciekawe rozwiązania technologiczne pozwalające przetrwać zwierzętom i roślinom w trudnych warunkach. Na konkretnych przykładach zostaną omówione obecne na rynku i te w fazie rozwoju

ciekawe technologie inspirowane naturą, stosowane m.in. w motoryzacji, energetyce, architekturze, robotyce, czy medycynie. W ramach seminariów studenci będą prezentować i dyskutować opracowane przez siebie tematy dotyczące wybranych przykładów biomimetyzmu.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
210-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Udział w przedmiocie to możliwość wcielenia się w rolę twórców nowych technologii. Jest to okazja nie tylko na opracowanie nowych projektów związanych z kierunkami studiów i zainteresowaniami naukowo-inżynierskimi, ale także na przeprowadzenie analizy potencjału wdrożeniowego danej technologii. Udział w przedmiocie pozwoli na rozwój kompetencji inżynierskich i przedsiębiorczych w połączeniu ze wzmocnieniem umiejętności miękkich, m.in.: prezentowanie, praca w grupie, negocjacje.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
170-INN-002
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z najnowszymi technikami otrzymywania wyrobów, przeznaczonych do pracy w ekstremalnych lub specjalnych warunkach użytkowania. Szczególna uwaga poświęcona będzie stanowi aktualnemu oraz perspektywom rozwoju zaawansowanych materiałów monolitycznych i hybrydowych, w tym metalowym materiałom kompozytowych, ultralekkim materiałom metalowym o ukierunkowanej porowatości, gradientowym materiałom funkcjonalnym oraz materiałom samoleczącym się. Niektóre z innowacyjnych metod wytwarzania prezentowane będą po raz pierwszy w otwartej krajowej przestrzeni informacyjnej.Zademonstrowane zostaną konkretne wyroby o wysokim stopniu przetworzenia, które już znalazły zastosowanie w najnowocześniejszych sferach działalności człowieka XXI wieku.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
180-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Inspirowane naturą powierzchnie i materiały superhydrofobowe i superhydrofilowe stanowią fascynujący obszar badań naukowych i są źródłem niekonwencjonalnych rozwiązań inżynierskich. Udział w zajęciach pozwoli studentom nie tylko na zrozumienie istoty zwilżalności powierzchni przez ciecze, nabycie wiedzy o materiałach i metodach otrzymywania i badania powierzchni o specyficznych cechach fizyko-chemicznych, ale także wykształci umiejętność kreatywnego podejścia do projektowania unikalnych powierzchni dla różnorodnych innowacyjnych zastosowań praktycznych.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
190-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nadrzędnym celem przedmiotu jest zainteresowanie studentów technologiami kosmicznymi i rozwój ich przedsiębiorczości. Przedmiot zachęca studentów do związania ich kariery z branżą kosmiczną, a nawet zostania innowacyjnym przedsiębiorcą działającym w tej branży. Student nabywa wiedzę oraz umiejętności związane z elementarnymi zagadnieniami związanymi z technologiami kosmicznymi, wierceniami w kosmosie, górnictwem kosmicznym oraz podstawami tworzenia i zarządzania start-up-ami technologicznymi.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
150-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot kierowany jest do studentów zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie możliwości zastosowania bezzałogowych statków latających (BSL) w różnych zadaniach z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, w szczególności inżynierii geoprzestrzennej. Student posiądzie ogólną wiedzę dotyczącą przepisów regulujących stosowanie BSL w Polsce i w Europie, a także budowy i obsługi tych urządzeń. Dodatkowo student pozna podstawy fotogrametrii cyfrowej oraz opracowywania danych pozyskanych z użyciem BSL. Po zrealizowaniu programu zajęć student będzie potrafił pozyskać i odpowiednio przetworzyć materiał pomiarowy w celu opracowania produktów fotogrametrycznych właściwych dla konkretnych zagadnień inżynierskich.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.6.0.0-AGH (2023-09-13)