Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty Bloku Innowacyjnego UBPO 000-INN-21/22-L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

21/22-L - Semestr letni 2021/2022
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
21/22-L
130-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwoli Uczestnikowi poznać wymuszenia biomechaniczne w układzie lokomocyjnym i w układzie stomatognatycznym. Mechanizmy funkcjonowania stawów zostaną przedstawione w oparciu o badania eksperymentalne na obiektach rzeczywistych oraz na podstawie numerycznych badań symulacyjnych. Biotribologia stawów zostanie wyjaśniona w oparciu o zdefiniowaną warstwową budowę, rozkłady grubości chrząstki budującej powierzchnie stawowe, kształty anatomiczne tych powierzchni, badania reologiczne cieczy synowialnej oraz symulację kontaktu struktur stawowych. Przedmiot obejmuje interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy wykorzystującą najnowsze obszary nauk technicznych i medycznych. Na to wyzwanie odpowiedzą zaprezentowane badania biomateriałów dla ortopedii, analiza rozwiązań konstrukcyjnych endoprotez oraz przedoperacyjna procedura pozycjonowania endoprotezy w personalizowanych strukturach obręczy miednicznej.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
120-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z instalacjami technicznymi współczesnych budynków, które mają wpływ na zużycie energii. Przedstawiony zostanie wpływ sposobów sterowania tymi instalacjami na efektywność energetyczną budynków w świetle dyrektyw europejskich i norm. Omówione będą innowacyjne rozwiązania w systemach automatyki i bezpieczeństwa budynków. Przedmiotem ćwiczeń będzie metodyka specyfikacji, projektowania i implementacji energooszczędnych systemów automatyki, bezpieczeństwa i zarządzania technicznego w budynkach.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
230-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • wykład - 14 godzin
 • zajęcia warsztatowe - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Z czego wynika potencjał technologii XR, VR, AR, MR i jakie znajdują one pola zastosowań? Jakie ich właściwości kreują możliwości, a jakie stwarzają ograniczenia? Jak projektować, wdrażać i badać interaktywne środowiska wirtualne? W ramach zajęć poznamy i przetestujemy różne modele gogli VR oraz dodatkowych akcesoriów, jak również narzędzi do tworzenia środowisk VR. Przyjrzymy się, jak adaptowana jest technologia XR w różnych branżach i use case’ach, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych, społecznych i medycznych.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
220-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • laboratorium - 30 godzin
 • wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Technologie immersyjne (oddziałujące na wszystkie zmysły), takie jak rozszerzona rzeczywistość (AR – augmented reality) i wirtualna rzeczywistość (VR – virtual reality) zmieniają sposób, w jaki użytkownicy urządzeń wchodzą w interakcje ze środowiskiem fizycznym i cyfrowym. Technologia VR/AR stanowi także jedną z podstawowych możliwości wykorzystania potencjału sieci 5G. Proponowany przedmiot pozwala zapoznać się ze specyfiką środowisk VR przystosowanych do wyświetlania w goglach (HMD - head mounted display), z uwzględnieniem charakterystyki platform i technologii, metodami nawigacji i interakcji.Studenci nabędą podstawową wiedzę oraz umiejętności konieczne do tworzenia oraz rozwijania aplikacji VR z wykorzystaniem silników Unity oraz Unreal Engine. Zajęcia laboratoryjne prowadzone w pracowni wyposażonej w zestawyHMD do każdego stanowiska.

Prowadzący: dr inż. B. Rachwał, dr hab. inż. J. Haberko, dr inż. J. Malinowski

Sylabus: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
100-INN-002
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Udział w przedmiocie pozwoli studentom na przygotowanie prezentacji wizualnej projektu inwestycyjnego wybranej branży, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji środowiskowej zgody na jego realizacji. Prezentacja projektu w maksymalnie immersyjnym środowisku na etapie konsultacji społecznych będzie w przyszłości niezbędnym narzędziem do pozyskania akceptacji. Modelowanie 3D oraz wykorzystanie zasobów danych geoprzestrzennych pozwoli na przygotowanie wizualizacji (renderingów, nalotów). Studenci będą mieli również okazję przygotować pierwsze prezentacje projektów w środowisku VR.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
693-INN-002
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają zagadnienia z obszaru nanotechnologii dotyczącej mikro- i nanorobotyki, obejmującej wytarzanie, charakterystykę oraz poznają możliwości aplikacyjne tego typu ukła-dów, a także technologiczne ograniczenia w ich wytwarzaniu. Na przykładach konkretnych aplikacji, zostaną omówione techniki wytwarzania części do systemów nanorobotycznych, m.in. metody otrzymywania cienkich warstw (ALD,CVD, PVD) i sposoby nanostrukturyzacji.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
110-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • wykład - 30 godzin
 • zajęcia seminaryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi biomimetyzmu, czyli jak natura projektuje ciekawe rozwiązania technologiczne pozwalające przetrwać zwierzętom i roślinom w trudnych warunkach. Na konkretnych przykładach zostaną omówione obecne na rynku i te w fazie rozwoju

ciekawe technologie inspirowane naturą, stosowane m.in. w motoryzacji, energetyce, architekturze, robotyce, czy medycynie. W ramach seminariów studenci będą prezentować i dyskutować opracowane przez siebie tematy dotyczące wybranych przykładów biomimetyzmu.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
210-INN-002
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

… to trening wynalazczości i potencjalna kuźnia innowatorów. W trakcie semestru międzywydziałowy zespół innowatorów zabierze Uczestników w inżynierską podróż, podczas której odkryjemy jak powstawały wynalazki oraz jak rozwijać kreatywność i innowacyjne myślenie. Każdy dostanie swoją szansę i będzie mógł wymyśleć, opracować i wykonać prototyp na drukarce 3D oraz przetestować swój własny wynalazek w laboratorium; a na koniec dowie się jak go opatentować, skomercjalizować i z sukcesem zaprezentować lub założyć swój pierwszy start-up.

Udział w przedmiocie pozwoli na rozwój i ugruntowanie kompetencji typowo inżynierskich jaki i tzw. miękkich. Przedmiot dedykowany jest dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę inżynierską.

Prowadzący: dr hab. inż. M.Jaszczur, prof. AGH; dr inż R.Filipek; mgr inż. M.Kuta; dr inż. D.Sala

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
210-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Udział w przedmiocie to możliwość wcielenia się w rolę twórców nowych technologii. Jest to okazja nie tylko na opracowanie nowych projektów związanych z kierunkami studiów i zainteresowaniami naukowo-inżynierskimi, ale także na przeprowadzenie analizy potencjału wdrożeniowego danej technologii. Udział w przedmiocie pozwoli na rozwój kompetencji inżynierskich i przedsiębiorczych w połączeniu ze wzmocnieniem umiejętności miękkich, m.in.: prezentowanie, praca w grupie, negocjacje.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
200-INN-002
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci nauczą się projektować nowe produkty w specjalistycznych programach (Solidworks, Geomagic) a następnie wydrukują zaprojektowane przez siebie modele. Studenci poznają praktyczne zasady druku 3D na indywidualnych stanowiskach laboratoryjnych wyposażonych w niezbędny sprzęt drukujący (do każdego stanowiska jedna drukarka) wraz z oprogramowaniem specjalistycznym klasy światowej.

Podczas zajęć studenci poznają technologie tworzenia fizycznego modelu wyrobu z modelu cyfrowego, poznają również zagadnienia związane z wymogami ekologicznymi dla nowych produktów (LCA - ślad węglowy i wodny) przy wykorzystaniu oprogramowania SimaPro.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
430-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Roboty, wraz z ogromnym postępem technologicznym, stają się coraz bardziej powszechne, towarzyszą człowiekowi w wielu aspektach jego życia. Zwiększająca się rola robotów w społeczeństwie pociąga za sobą potrzebę zrozumienia interakcji człowiek-robot (HRI). Studenci w ramach przedmiotu zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu robotyki oraz psychologii i socjologii oraz nauczą się tworzyć roboty, m. in. z klocków Lego Mindstorms i programować je tak, aby wzbudzały empatię i umożliwiały interakcje, zarówno między sobą nawzajem, jak i uczestnikami zajęć.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
180-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Inspirowane naturą powierzchnie i materiały superhydrofobowe i superhydrofilowe stanowią fascynujący obszar badań naukowych i są źródłem niekonwencjonalnych rozwiązań inżynierskich. Udział w zajęciach pozwoli studentom nie tylko na zrozumienie istoty zwilżalności powierzchni przez ciecze, nabycie wiedzy o materiałach i metodach otrzymywania i badania powierzchni o specyficznych cechach fizyko-chemicznych, ale także wykształci umiejętność kreatywnego podejścia do projektowania unikalnych powierzchni dla różnorodnych innowacyjnych zastosowań praktycznych.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
190-INN-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nadrzędnym celem przedmiotu jest zainteresowanie studentów technologiami kosmicznymi i rozwój ich przedsiębiorczości. Przedmiot zachęca studentów do związania ich kariery z branżą kosmiczną, a nawet zostania innowacyjnym przedsiębiorcą działającym w tej branży. Student nabywa wiedzę oraz umiejętności związane z elementarnymi zagadnieniami związanymi z technologiami kosmicznymi, wierceniami w kosmosie, górnictwem kosmicznym oraz podstawami tworzenia i zarządzania start-up-ami technologicznymi.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.6.0.0-AGH (2023-01-18)