Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grupa przedmiotów innowacyjnych UBPO - sem. letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Jednostka: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Grupa przedmiotów innowacyjnych UBPO - sem. letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21-Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21-L - Semestr letni 2020/2021
21/22-Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22-L - Semestr letni 2021/2022
22/23-Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23-L - Semestr letni 2022/2023
23/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24-L - Semestr letni 2023/2024
24/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
24/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21-Z 20/21-L 21/22-Z 21/22-L 22/23-Z 22/23-L 23/24-Z 23/24-L 24/25-Z 24/25-L
130-INN-001 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwoli Uczestnikowi poznać wymuszenia biomechaniczne w układzie lokomocyjnym i w układzie stomatognatycznym. Mechanizmy funkcjonowania stawów zostaną przedstawione w oparciu o badania eksperymentalne na obiektach rzeczywistych oraz na podstawie numerycznych badań symulacyjnych. Biotribologia stawów zostanie wyjaśniona w oparciu o zdefiniowaną warstwową budowę, rozkłady grubości chrząstki budującej powierzchnie stawowe, kształty anatomiczne tych powierzchni, badania reologiczne cieczy synowialnej oraz symulację kontaktu struktur stawowych. Przedmiot obejmuje interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy wykorzystującą najnowsze obszary nauk technicznych i medycznych. Na to wyzwanie odpowiedzą zaprezentowane badania biomateriałów dla ortopedii, analiza rozwiązań konstrukcyjnych endoprotez oraz przedoperacyjna procedura pozycjonowania endoprotezy w personalizowanych strukturach obręczy miednicznej.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
120-INN-001 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z instalacjami technicznymi współczesnych budynków, które mają wpływ na zużycie energii. Przedstawiony zostanie wpływ sposobów sterowania tymi instalacjami na efektywność energetyczną budynków w świetle dyrektyw europejskich i norm. Omówione będą innowacyjne rozwiązania w systemach automatyki i bezpieczeństwa budynków. Przedmiotem ćwiczeń będzie metodyka specyfikacji, projektowania i implementacji energooszczędnych systemów automatyki, bezpieczeństwa i zarządzania technicznego w budynkach.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
230-INN-001 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • wykład - 14 godzin
 • zajęcia warsztatowe - 14 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • wykład - 14 godzin
 • zajęcia warsztatowe - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Z czego wynika potencjał technologii XR, VR, AR, MR i jakie znajdują one pola zastosowań? Jakie ich właściwości kreują możliwości, a jakie stwarzają ograniczenia? Jak projektować, wdrażać i badać interaktywne środowiska wirtualne? W ramach zajęć poznamy i przetestujemy różne modele gogli VR oraz dodatkowych akcesoriów, jak również narzędzi do tworzenia środowisk VR. Przyjrzymy się, jak adaptowana jest technologia XR w różnych branżach i use case’ach, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych, społecznych i medycznych.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
220-INN-001 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • laboratorium - 30 godzin
 • wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Technologie immersyjne (oddziałujące na wszystkie zmysły), takie jak rozszerzona rzeczywistość (AR – augmented reality) i wirtualna rzeczywistość (VR – virtual reality) zmieniają sposób, w jaki użytkownicy urządzeń wchodzą w interakcje ze środowiskiem fizycznym i cyfrowym. Technologia VR/AR stanowi także jedną z podstawowych możliwości wykorzystania potencjału sieci 5G. Proponowany przedmiot pozwala zapoznać się ze specyfiką środowisk VR przystosowanych do wyświetlania w goglach (HMD - head mounted display), z uwzględnieniem charakterystyki platform i technologii, metodami nawigacji i interakcji.Studenci nabędą podstawową wiedzę oraz umiejętności konieczne do tworzenia oraz rozwijania aplikacji VR z wykorzystaniem silników Unity oraz Unreal Engine. Zajęcia laboratoryjne prowadzone w pracowni wyposażonej w zestawyHMD do każdego stanowiska.

Prowadzący: dr inż. B. Rachwał, dr hab. inż. J. Haberko, dr inż. J. Malinowski

Sylabus: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
100-INN-002 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Udział w przedmiocie pozwoli studentom na przygotowanie prezentacji wizualnej projektu inwestycyjnego wybranej branży, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji środowiskowej zgody na jego realizacji. Prezentacja projektu w maksymalnie immersyjnym środowisku na etapie konsultacji społecznych będzie w przyszłości niezbędnym narzędziem do pozyskania akceptacji. Modelowanie 3D oraz wykorzystanie zasobów danych geoprzestrzennych pozwoli na przygotowanie wizualizacji (renderingów, nalotów). Studenci będą mieli również okazję przygotować pierwsze prezentacje projektów w środowisku VR.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
200-INN-001 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają techniki inżynierii wstecznej - będą się uczyć jak (za pomocą jakich narzędzi) pozyskiwać informacje o geometrii fizycznej produktu oraz dowiedzą się jak analizować i przetwarzać te informacje dla opracowania danych technicznych.

W ramach zajęć studenci będą wykorzystywać nowoczesny skaner 3D 10Mpix do skanowania gotowych produktów i ich elementów a następnie w specjalistycznych programach (Geomagic Control X, Geomagic Design X, Solidworks) będą przerabiać i udoskonalać cyfrowe obrazy w celu wytworzenia produktu w ulepszonej postaci. Studenci będą mieli również możliwość wydrukowania zaprojektowanego przez siebie, bądź udoskonalonego modelu na drukarkach 3D.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
160-INN-004 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
693-INN-002 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają zagadnienia z obszaru nanotechnologii dotyczącej mikro- i nanorobotyki, obejmującej wytarzanie, charakterystykę oraz poznają możliwości aplikacyjne tego typu ukła-dów, a także technologiczne ograniczenia w ich wytwarzaniu. Na przykładach konkretnych aplikacji, zostaną omówione techniki wytwarzania części do systemów nanorobotycznych, m.in. metody otrzymywania cienkich warstw (ALD,CVD, PVD) i sposoby nanostrukturyzacji.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
110-INN-001 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • wykład - 30 godzin
 • zajęcia seminaryjne - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • wykład - 30 godzin
 • zajęcia seminaryjne - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • wykład - 30 godzin
 • zajęcia seminaryjne - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • wykład - 30 godzin
 • zajęcia seminaryjne - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • wykład - 30 godzin
 • zajęcia seminaryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi biomimetyzmu, czyli jak natura projektuje ciekawe rozwiązania technologiczne pozwalające przetrwać zwierzętom i roślinom w trudnych warunkach. Na konkretnych przykładach zostaną omówione obecne na rynku i te w fazie rozwoju

ciekawe technologie inspirowane naturą, stosowane m.in. w motoryzacji, energetyce, architekturze, robotyce, czy medycynie. W ramach seminariów studenci będą prezentować i dyskutować opracowane przez siebie tematy dotyczące wybranych przykładów biomimetyzmu.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
160-INN-005 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
210-INN-002 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

… to trening wynalazczości i potencjalna kuźnia innowatorów. W trakcie semestru międzywydziałowy zespół innowatorów zabierze Uczestników w inżynierską podróż, podczas której odkryjemy jak powstawały wynalazki oraz jak rozwijać kreatywność i innowacyjne myślenie. Każdy dostanie swoją szansę i będzie mógł wymyśleć, opracować i wykonać prototyp na drukarce 3D oraz przetestować swój własny wynalazek w laboratorium; a na koniec dowie się jak go opatentować, skomercjalizować i z sukcesem zaprezentować lub założyć swój pierwszy start-up.

Udział w przedmiocie pozwoli na rozwój i ugruntowanie kompetencji typowo inżynierskich jaki i tzw. miękkich. Przedmiot dedykowany jest dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę inżynierską.

Prowadzący: dr hab. inż. M.Jaszczur, prof. AGH; dr inż R.Filipek; mgr inż. M.Kuta; dr inż. D.Sala

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
210-INN-001 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Udział w przedmiocie to możliwość wcielenia się w rolę twórców nowych technologii. Jest to okazja nie tylko na opracowanie nowych projektów związanych z kierunkami studiów i zainteresowaniami naukowo-inżynierskimi, ale także na przeprowadzenie analizy potencjału wdrożeniowego danej technologii. Udział w przedmiocie pozwoli na rozwój kompetencji inżynierskich i przedsiębiorczych w połączeniu ze wzmocnieniem umiejętności miękkich, m.in.: prezentowanie, praca w grupie, negocjacje.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
200-INN-002 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci nauczą się projektować nowe produkty w specjalistycznych programach (Solidworks, Geomagic) a następnie wydrukują zaprojektowane przez siebie modele. Studenci poznają praktyczne zasady druku 3D na indywidualnych stanowiskach laboratoryjnych wyposażonych w niezbędny sprzęt drukujący (do każdego stanowiska jedna drukarka) wraz z oprogramowaniem specjalistycznym klasy światowej.

Podczas zajęć studenci poznają technologie tworzenia fizycznego modelu wyrobu z modelu cyfrowego, poznają również zagadnienia związane z wymogami ekologicznymi dla nowych produktów (LCA - ślad węglowy i wodny) przy wykorzystaniu oprogramowania SimaPro.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
120-INN-002 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Żyjemy w czasach niezwykle dynamicznego rozwoju dziedziny eksploracji i badania kosmosu. Z uwagi na to, jak niebezpieczne dla człowieka jest to środowiska, powszechnie wykorzystywane są do tego roboty. Robotyka planetarna jak i orbitalna wymaga jednak nieco innego podejścia niż tradycyjna robotyka naziemna. W ramach zajęć poruszane będą następujące zagadnienia: opis warunków orbitalnych i planetarnych mających wpływ na manipulator i roboty kosmiczne, sposoby modelowania manipulatorów kosmicznych, kinematyka i dynamika manipulatorów kosmicznych, analiza podstawowych funkcji manipulatorów kosmicznych, sposoby testowania. Ponadto planowane jest przedstawienie algorytmów planowania trajektorii i sterowania manipulatorami kosmicznymi oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w robotach kosmicznych.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
430-INN-001 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Roboty, wraz z ogromnym postępem technologicznym, stają się coraz bardziej powszechne, towarzyszą człowiekowi w wielu aspektach jego życia. Zwiększająca się rola robotów w społeczeństwie pociąga za sobą potrzebę zrozumienia interakcji człowiek-robot (HRI). Studenci w ramach przedmiotu zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu robotyki oraz psychologii i socjologii oraz nauczą się tworzyć roboty, m. in. z klocków Lego Mindstorms i programować je tak, aby wzbudzały empatię i umożliwiały interakcje, zarówno między sobą nawzajem, jak i uczestnikami zajęć.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
180-INN-001 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Inspirowane naturą powierzchnie i materiały superhydrofobowe i superhydrofilowe stanowią fascynujący obszar badań naukowych i są źródłem niekonwencjonalnych rozwiązań inżynierskich. Udział w zajęciach pozwoli studentom nie tylko na zrozumienie istoty zwilżalności powierzchni przez ciecze, nabycie wiedzy o materiałach i metodach otrzymywania i badania powierzchni o specyficznych cechach fizyko-chemicznych, ale także wykształci umiejętność kreatywnego podejścia do projektowania unikalnych powierzchni dla różnorodnych innowacyjnych zastosowań praktycznych.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
160-INN-003 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jak manipulować materią w skali nanometrycznej? Jakie są aktualne trendy i perspektywy rozwoju nanotechnologii w różnych gałęziach przemysłu m. in. w ochronie środowiska, transporcie, medycynie, teleinformatyce, czy energetyce? Czy nanomateriały, nanokompozyty i nanotechnologie niosą ze sobą ryzyko? Na te i inne pytania poznamy odpowiedzi na wykładach, a zagadnienia problematyczne będziemy dyskutować na ćwiczeniach. Ponadto w ramach zajęć projektowych Uczestnicy przedmiotu będą mieć możliwość zaprezentowania własnego pomysłu z zakresu nowoczesnych nano-rozwiązań.

Sylabus: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
190-INN-002 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja celów europejskiej i krajowej polityki energetycznej wiąże się m.in. z rosnącym zapotrzebowaniem na tzw. gazy odnawialne, do których zalicza się: biogaz, biometan, wodór oraz syntetyczny gaz ziemny (Synthetic Natural Gas - SNG). W trakcie wykładów studenci poznają podział, znaczenie i prognozy zapotrzebowania na gazy odnawialne na europejskim rynku energii. Moduł pozwala nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze potencjału produkcji i wybranych technologii wytwarzania gazów odnawialnych wraz z kierunkami ich zagospodarowania. W ramach ćwiczeń projektowych studenci zapoznani zostaną m.in. z projektowaniem procesu uzdatniania biogazu do biometanu z wykorzystaniem procesu absorpcji, membran oraz optymalizacji procesu. Symulacje będą wykonywane w oprogramowaniu AspenONE lub BRE Promax. W ramach modułu przewidziany jest wyjazd na biogazownię w celu zapoznania się z technologią produkcji i oczyszczania biogazu.

Sylabus: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/20/1/9/55/143

Strona przedmiotu
190-INN-001 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nadrzędnym celem przedmiotu jest zainteresowanie studentów technologiami kosmicznymi i rozwój ich przedsiębiorczości. Przedmiot zachęca studentów do związania ich kariery z branżą kosmiczną, a nawet zostania innowacyjnym przedsiębiorcą działającym w tej branży. Student nabywa wiedzę oraz umiejętności związane z elementarnymi zagadnieniami związanymi z technologiami kosmicznymi, wierceniami w kosmosie, górnictwem kosmicznym oraz podstawami tworzenia i zarządzania start-up-ami technologicznymi.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
150-INN-001 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot kierowany jest do studentów zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie możliwości zastosowania bezzałogowych statków latających (BSL) w różnych zadaniach z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, w szczególności inżynierii geoprzestrzennej. Student posiądzie ogólną wiedzę dotyczącą przepisów regulujących stosowanie BSL w Polsce i w Europie, a także budowy i obsługi tych urządzeń. Dodatkowo student pozna podstawy fotogrametrii cyfrowej oraz opracowywania danych pozyskanych z użyciem BSL. Po zrealizowaniu programu zajęć student będzie potrafił pozyskać i odpowiednio przetworzyć materiał pomiarowy w celu opracowania produktów fotogrametrycznych właściwych dla konkretnych zagadnień inżynierskich.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)