Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grupa przedmiotów innowacyjnych UBPO – sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Jednostka: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Grupa przedmiotów innowacyjnych UBPO – sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21-Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21-L - Semestr letni 2020/2021
21/22-Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22-L - Semestr letni 2021/2022
22/23-Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23-L - Semestr letni 2022/2023
23/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24-L - Semestr letni 2023/2024
24/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
24/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21-Z 20/21-L 21/22-Z 21/22-L 22/23-Z 22/23-L 23/24-Z 23/24-L 24/25-Z 24/25-L
130-INN-001 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwoli Uczestnikowi poznać wymuszenia biomechaniczne w układzie lokomocyjnym i w układzie stomatognatycznym. Mechanizmy funkcjonowania stawów zostaną przedstawione w oparciu o badania eksperymentalne na obiektach rzeczywistych oraz na podstawie numerycznych badań symulacyjnych. Biotribologia stawów zostanie wyjaśniona w oparciu o zdefiniowaną warstwową budowę, rozkłady grubości chrząstki budującej powierzchnie stawowe, kształty anatomiczne tych powierzchni, badania reologiczne cieczy synowialnej oraz symulację kontaktu struktur stawowych. Przedmiot obejmuje interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy wykorzystującą najnowsze obszary nauk technicznych i medycznych. Na to wyzwanie odpowiedzą zaprezentowane badania biomateriałów dla ortopedii, analiza rozwiązań konstrukcyjnych endoprotez oraz przedoperacyjna procedura pozycjonowania endoprotezy w personalizowanych strukturach obręczy miednicznej.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
120-INN-001 brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z instalacjami technicznymi współczesnych budynków, które mają wpływ na zużycie energii. Przedstawiony zostanie wpływ sposobów sterowania tymi instalacjami na efektywność energetyczną budynków w świetle dyrektyw europejskich i norm. Omówione będą innowacyjne rozwiązania w systemach automatyki i bezpieczeństwa budynków. Przedmiotem ćwiczeń będzie metodyka specyfikacji, projektowania i implementacji energooszczędnych systemów automatyki, bezpieczeństwa i zarządzania technicznego w budynkach.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
210-INN-004 brak brak brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Epidemiologia oparta na analizie ściekach (WBE) to innowacyjne podejście oparte na analizie chemicznej określonych produktów metabolicznych wydalanych przez człowieka (biomarkerów) w ściekach i dostarczające obiektywnych informacji w czasie rzeczywistym na temat ksenobiotyków przyjmowanych bezpośrednio lub pośrednio przez populację. WBE dostarcza istotnych informacji do oszacowania potencjalnego wpływu metabolitów na środowisko wodne. Ta ocena narażenia na chemikalia ma absolutnie kluczowe znaczenie dla świadomych, opartych na dowodach ram regulacyjnych, które są niezbędne do ochrony zdrowia publicznego i środowiska.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
200-INN-003 brak brak brak brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
100-INN-001 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z bardzo dynamicznie rozwijającym się górnictwem morskim w tym przede wszystkim pozyskiwaniem kopalin stałych z dużych głębokości. Należy przypuszczać, że eksploatacja na skalę przemysłową rozpocznie się w najbliższych latach. W wyścigu bierze udział również Polska poprzez Inter Ocean Metal (działka na polu Clipperton-Clarion, Pacyfik) oraz od 2018 posiada prawo do badań i w przyszłości eksploatacji na środkowym Atlantyku. Ze względu na specyfikę środowiska morskiego i olbrzymich wymagań związanych z bardzo wysokimi ciśnieniami proponowane urządzenia i metody są innowacyjne i oparte o najnowsze zdobycze techniki i nauki. W module przedstawiono rozwój górnictwa morskiego na przestrzeni ostatnich lat.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
200-INN-001 brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają techniki inżynierii wstecznej - będą się uczyć jak (za pomocą jakich narzędzi) pozyskiwać informacje o geometrii fizycznej produktu oraz dowiedzą się jak analizować i przetwarzać te informacje dla opracowania danych technicznych.

W ramach zajęć studenci będą wykorzystywać nowoczesny skaner 3D 10Mpix do skanowania gotowych produktów i ich elementów a następnie w specjalistycznych programach (Geomagic Control X, Geomagic Design X, Solidworks) będą przerabiać i udoskonalać cyfrowe obrazy w celu wytworzenia produktu w ulepszonej postaci. Studenci będą mieli również możliwość wydrukowania zaprojektowanego przez siebie, bądź udoskonalonego modelu na drukarkach 3D.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
160-INN-001 brak brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Myśląc o wizji miast przyszłości rzadko zastanawiamy się z jakich materiałów i jakimi technikami te miasta będą budowane. Od materiałów budowlanych przyszłości będziemy oczekiwać czegoś więcej niż wytrzymałości i trwałości. Jedna z wizji rozwoju technologii jest opracowanie i wykorzystanie materiałów inteligentnych, aktywnie reagujących na bodźce środowiskowe. Materiały takie mogą nie tylko monitorować stan obiektu, temperaturę czy naprężenia, ale będą mogły również samodzielnie się naprawiać i usuwać zanieczyszczenia z powietrza. Granicą funkcjonalności jest tylko wyobraźnia. Ich wytwarzanie musi być przyjazne dla środowiska, a po czasie eksploatacji łatwo powinny podlegać recyklingowi. Ta przyszłość zaczyna się dzisiaj...

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
693-INN-001 brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z tematyką nanostruktur nadprzewodzących, które m.in. znalazły zastosowanie w poszukiwaniu nowych stanów materii, a także pozwoliły na budowę pierwszych komputerów kwantowych. W trakcie zajęć studenci zdobędą podstawową wiedzę o fizyce tych układów, metodach ich wytwarzania i elektronicznych własnościach. Studenci będą samodzielnie opracowywali interaktywne symulacje [http://bit.do/SCnano],

których wyniki dyskutowane będą w odniesieniu do najnowszych prac badawczych.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
170-INN-001 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z realizacją badań naukowych służących wnikliwej analizie, konserwacji i ochronie dziedzictwa archeologicznego, kulturowego i przemysłowego. Pokazana zostanie interdyscyplinarność i komplementarność metod badawczych do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii materiałowej i technologii produkcji oraz konserwacji i rekonstrukcji wyrobów metalowych. Przedstawione zostaną nieniszczące metody badań zabytków: metody mikroskopii świetlnej i skaningowej, metody spektroskopowe, a także metody defektoskopowe rentgenowskie, włącznie z zastosowaniem tomografii komputerowej. W konserwacji zabytków zaprezentowane zostaną nowoczesny sposoby oczyszczania powierzchni jak metody ultradźwiękowe i laserowe. Zajęcia praktyczne realizowane będą w laboratoriach Akademii Górniczej i jednostek współpracujących m.in. w Pracowni Konserwacji Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
110-INN-001 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • wykład - 30 godzin
 • zajęcia seminaryjne - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • wykład - 30 godzin
 • zajęcia seminaryjne - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • wykład - 30 godzin
 • zajęcia seminaryjne - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • wykład - 30 godzin
 • zajęcia seminaryjne - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • wykład - 30 godzin
 • zajęcia seminaryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi biomimetyzmu, czyli jak natura projektuje ciekawe rozwiązania technologiczne pozwalające przetrwać zwierzętom i roślinom w trudnych warunkach. Na konkretnych przykładach zostaną omówione obecne na rynku i te w fazie rozwoju

ciekawe technologie inspirowane naturą, stosowane m.in. w motoryzacji, energetyce, architekturze, robotyce, czy medycynie. W ramach seminariów studenci będą prezentować i dyskutować opracowane przez siebie tematy dotyczące wybranych przykładów biomimetyzmu.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
210-INN-002 brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

… to trening wynalazczości i potencjalna kuźnia innowatorów. W trakcie semestru międzywydziałowy zespół innowatorów zabierze Uczestników w inżynierską podróż, podczas której odkryjemy jak powstawały wynalazki oraz jak rozwijać kreatywność i innowacyjne myślenie. Każdy dostanie swoją szansę i będzie mógł wymyśleć, opracować i wykonać prototyp na drukarce 3D oraz przetestować swój własny wynalazek w laboratorium; a na koniec dowie się jak go opatentować, skomercjalizować i z sukcesem zaprezentować lub założyć swój pierwszy start-up.

Udział w przedmiocie pozwoli na rozwój i ugruntowanie kompetencji typowo inżynierskich jaki i tzw. miękkich. Przedmiot dedykowany jest dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę inżynierską.

Prowadzący: dr hab. inż. M.Jaszczur, prof. AGH; dr inż R.Filipek; mgr inż. M.Kuta; dr inż. D.Sala

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
210-INN-001 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Udział w przedmiocie to możliwość wcielenia się w rolę twórców nowych technologii. Jest to okazja nie tylko na opracowanie nowych projektów związanych z kierunkami studiów i zainteresowaniami naukowo-inżynierskimi, ale także na przeprowadzenie analizy potencjału wdrożeniowego danej technologii. Udział w przedmiocie pozwoli na rozwój kompetencji inżynierskich i przedsiębiorczych w połączeniu ze wzmocnieniem umiejętności miękkich, m.in.: prezentowanie, praca w grupie, negocjacje.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
200-INN-002 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci nauczą się projektować nowe produkty w specjalistycznych programach (Solidworks, Geomagic) a następnie wydrukują zaprojektowane przez siebie modele. Studenci poznają praktyczne zasady druku 3D na indywidualnych stanowiskach laboratoryjnych wyposażonych w niezbędny sprzęt drukujący (do każdego stanowiska jedna drukarka) wraz z oprogramowaniem specjalistycznym klasy światowej.

Podczas zajęć studenci poznają technologie tworzenia fizycznego modelu wyrobu z modelu cyfrowego, poznają również zagadnienia związane z wymogami ekologicznymi dla nowych produktów (LCA - ślad węglowy i wodny) przy wykorzystaniu oprogramowania SimaPro.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
170-INN-002 brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z najnowszymi technikami otrzymywania wyrobów, przeznaczonych do pracy w ekstremalnych lub specjalnych warunkach użytkowania. Szczególna uwaga poświęcona będzie stanowi aktualnemu oraz perspektywom rozwoju zaawansowanych materiałów monolitycznych i hybrydowych, w tym metalowym materiałom kompozytowych, ultralekkim materiałom metalowym o ukierunkowanej porowatości, gradientowym materiałom funkcjonalnym oraz materiałom samoleczącym się. Niektóre z innowacyjnych metod wytwarzania prezentowane będą po raz pierwszy w otwartej krajowej przestrzeni informacyjnej.Zademonstrowane zostaną konkretne wyroby o wysokim stopniu przetworzenia, które już znalazły zastosowanie w najnowocześniejszych sferach działalności człowieka XXI wieku.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
180-INN-001 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Inspirowane naturą powierzchnie i materiały superhydrofobowe i superhydrofilowe stanowią fascynujący obszar badań naukowych i są źródłem niekonwencjonalnych rozwiązań inżynierskich. Udział w zajęciach pozwoli studentom nie tylko na zrozumienie istoty zwilżalności powierzchni przez ciecze, nabycie wiedzy o materiałach i metodach otrzymywania i badania powierzchni o specyficznych cechach fizyko-chemicznych, ale także wykształci umiejętność kreatywnego podejścia do projektowania unikalnych powierzchni dla różnorodnych innowacyjnych zastosowań praktycznych.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Strona przedmiotu
190-INN-001 brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nadrzędnym celem przedmiotu jest zainteresowanie studentów technologiami kosmicznymi i rozwój ich przedsiębiorczości. Przedmiot zachęca studentów do związania ich kariery z branżą kosmiczną, a nawet zostania innowacyjnym przedsiębiorcą działającym w tej branży. Student nabywa wiedzę oraz umiejętności związane z elementarnymi zagadnieniami związanymi z technologiami kosmicznymi, wierceniami w kosmosie, górnictwem kosmicznym oraz podstawami tworzenia i zarządzania start-up-ami technologicznymi.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
100-INN-003 brak brak brak brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • zajęcia warsztatowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
160-INN-002 brak brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Układy lab-on-a-chip (LOC) oraz organ-on-a-chip (OOC) to jedne z najnowocześniejszych systemów, które mogą zrewolucjonizować nasze podejście do medycyny, badań interakcji leków, testów laboratoryjnych. Dzięki wykorzystaniu technologii mikroprzepływowych te niesamowite urządzenia umożliwiają uzyskanie modeli tkanek i narządów w mikroskali, czy przeprowadzanie analiz z użyciem minimalnych ilości roztworów. W ramach zajęć zostanie przybliżona tematyka podstaw technologii, główne składowe systemów, a także obecnie wykorzystywane rozwiązania wraz z zaletami/wadami oraz perspektywą opracowania systemów human-on-a-chip.

Sylabus: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
150-INN-001 brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot kierowany jest do studentów zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie możliwości zastosowania bezzałogowych statków latających (BSL) w różnych zadaniach z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, w szczególności inżynierii geoprzestrzennej. Student posiądzie ogólną wiedzę dotyczącą przepisów regulujących stosowanie BSL w Polsce i w Europie, a także budowy i obsługi tych urządzeń. Dodatkowo student pozna podstawy fotogrametrii cyfrowej oraz opracowywania danych pozyskanych z użyciem BSL. Po zrealizowaniu programu zajęć student będzie potrafił pozyskać i odpowiednio przetworzyć materiał pomiarowy w celu opracowania produktów fotogrametrycznych właściwych dla konkretnych zagadnień inżynierskich.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
210-INN-003 brak brak brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jak z drewna pozyskać biopaliwo? Czym są bioplastiki? Czy można je wyprodukować np. ze słomy? Czy istnieje możliwość produkcji leków z biomasy? Uczestnictwo w kursie pozwoli przybliżyć najnowsze technologie i podejścia w kierunku efektywnego wykorzystania biomasy, pozwalające na wyprodukowanie funkcjonalnych i atrakcyjnych bio-zamienników szeroko stosowanych produktów petrochemicznych (plastiki, paliwa, chemikalia). Z kolei, na zajęciach laboratoryjnych postaramy się wydobyć z surowców biomasowych wartościowe składniki i wyprodukować biopaliwo.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Strona przedmiotu
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-AGH (2024-06-24)