Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika 2 130-MBM-1S-213
Reguły punktacji przedmiotu

130-IMM-1S-19 - Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa, pierwszego stopnia, stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
130-IMM-1S-19
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa, pierwszego stopnia, stacjonarne
Punkty ECTS
ECTS
5
(20/21-Z - ...)
6
(21/22-L - 21/22-L)
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)