Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie interfejsów i doświadczeń użytkownika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230-HES-1S-001
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie interfejsów i doświadczeń użytkownika
Jednostka: Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/document/ef6fbd5b-189a-4062-9e0d-f604d607fa24.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
wykład, 14 godzin więcej informacji
zajęcia warsztatowe, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Igras-Cybulska
Prowadzący grup: Magdalena Igras-Cybulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Skrócony opis:

Zajęcia od w semestrze zimowym 21/22 od 6.10.2021 wyk, i 13.10.2021 zaj.warszt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
wykład, 14 godzin więcej informacji
zajęcia warsztatowe, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Milczarczyk
Prowadzący grup: Michał Milczarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)