Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 210-TCH-2S-372
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do rynku pracy
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Grupy: TCH, stacjonarne, II stopnia, semestr 2, blok HS_APiŚ
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
wykład, 6 godzin więcej informacji
zajęcia warsztatowe, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Młynarczykowska
Prowadzący grup: Anna Młynarczykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
wykład, 6 godzin więcej informacji
zajęcia warsztatowe, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wołosiewicz-Głąb
Prowadzący grup: Marta Wołosiewicz-Głąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

2

Jednostka realizująca przedmiot:

100-000 - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
wykład, 6 godzin więcej informacji
zajęcia warsztatowe, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gazda-Grzywacz
Prowadzący grup: Magdalena Gazda-Grzywacz, Adrian Lubecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

2

Jednostka realizująca przedmiot:

210-301 - Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.6.0.0-AGH (2023-01-18)