Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria chemiczna i procesowa (przenoszenie masy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 210-TCH-1S-173
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria chemiczna i procesowa (przenoszenie masy)
Jednostka: Wydział Energetyki i Paliw
Grupy: TCH, studia stacjonarne I stopnia, semestr 6 all
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 15 godzin więcej informacji
zajęcia seminaryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Wolak
Prowadzący grup: Agnieszka Orzechowska-Zięba, - Prodziekan, Eliza Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
zajęcia seminaryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

6

Jednostka realizująca przedmiot:

210-301 - Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 15 godzin więcej informacji
zajęcia seminaryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Vogt
Prowadzący grup: Mieczysław Bałys, - Prodziekan, Elżbieta Vogt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
zajęcia seminaryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

6

Jednostka realizująca przedmiot:

210-301 - Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 15 godzin więcej informacji
zajęcia seminaryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Vogt
Prowadzący grup: - Prodziekan, Elżbieta Vogt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
zajęcia seminaryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

6

Jednostka realizująca przedmiot:

210-301 - Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-03 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 15 godzin więcej informacji
zajęcia seminaryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Vogt
Prowadzący grup: Elżbieta Vogt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
zajęcia seminaryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

6

Jednostka realizująca przedmiot:

210-305 - Katedra Technologii Paliw

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)