Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zielone produkty przyszłości – biopaliwa, bioplastiki, biochemikalia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 210-INN-003
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zielone produkty przyszłości – biopaliwa, bioplastiki, biochemikalia
Jednostka: Wydział Energetyki i Paliw
Grupy: Grupa przedmiotów innowacyjnych UBPO – sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Jak z drewna pozyskać biopaliwo? Czym są bioplastiki? Czy można je wyprodukować np. ze słomy? Czy istnieje możliwość produkcji leków z biomasy? Uczestnictwo w kursie pozwoli przybliżyć najnowsze technologie i podejścia w kierunku efektywnego wykorzystania biomasy, pozwalające na wyprodukowanie funkcjonalnych i atrakcyjnych bio-zamienników szeroko stosowanych produktów petrochemicznych (plastiki, paliwa, chemikalia). Z kolei, na zajęciach laboratoryjnych postaramy się wydobyć z surowców biomasowych wartościowe składniki i wyprodukować biopaliwo.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Wądrzyk
Prowadzący grup: Mariusz Wądrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)