Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Energy Policy, Markets and Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 210-EOZ-2S-162-SES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Energy Policy, Markets and Economics
Jednostka: Wydział Energetyki i Paliw
Grupy: EOZ, stacjonarne, II stopnia, semestr 2, przedmioty all_SES
EOZ, stacjonarne, II stopnia, semestr 2, przedmioty obowiązkowe_SES
Humanities, Social Sciences, Business and administration - Int Courses
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
wykład, 30 godzin więcej informacji
zajęcia seminaryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Suwała, Artur Wyrwa
Prowadzący grup: Marcin Pluta, Wojciech Suwała, Artur Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
zajęcia seminaryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

2

Jednostka realizująca przedmiot:

210-306 - Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
wykład, 30 godzin więcej informacji
zajęcia seminaryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Suwała, Artur Wyrwa
Prowadzący grup: Marcin Pluta, Wojciech Suwała, Artur Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
zajęcia seminaryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

2

Jednostka realizująca przedmiot:

210-306 - Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
wykład, 30 godzin więcej informacji
zajęcia seminaryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Suwała
Prowadzący grup: Marcin Pluta, Wojciech Suwała, Artur Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
zajęcia seminaryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

2

Jednostka realizująca przedmiot:

210-306 - Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.6.0.0-AGH (2023-09-13)