Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznes plan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200-HES-1S-017
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznes plan
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Grupa przedmiotów HES dla I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/document/51aabc7b-3452-4d68-9c78-14997b5522d0.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
wykład, 15 godzin więcej informacji
zajęcia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
wykład, 15 godzin więcej informacji
zajęcia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

https://syllabuskrk.agh.edu.pl/2019-2020/pl/magnesite/modules/40026

Przedmiot przybliża studentom zagadnienie przygotowania planu działalności gospodarczej od strony teoretycznej i praktycznej. Z uwagi na pracę w grupie rozwija umiejętności organizacji i zarz. grupą.

wykłady: 03.03.2020 r. - 31.03.2020 r.

zajęcia warsztatowe: 30.03.2020 r. - 08.06.2020 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
wykład, 15 godzin więcej informacji
zajęcia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kołodziej-Hajdo
Prowadzący grup: Marta Kołodziej-Hajdo, Aleksandra Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/document/51aabc7b-3452-4d68-9c78-14997b5522d0.pdf

Zajęcia od:

wyklad - od 11.03.2021 do 15.04.20221

zajęcia warsztatowe - od 17.03.2021 do 19.05.2021

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
wykład, 15 godzin więcej informacji
zajęcia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kołodziej-Hajdo
Prowadzący grup: Justyna Godawska, Marta Kołodziej-Hajdo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
wykład, 15 godzin więcej informacji
zajęcia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kołodziej-Hajdo
Prowadzący grup: Marta Kołodziej-Hajdo, Elżbieta Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
wykład, 15 godzin więcej informacji
zajęcia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kołodziej-Hajdo
Prowadzący grup: Marta Kołodziej-Hajdo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-03 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
wykład, 15 godzin więcej informacji
zajęcia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kołodziej-Hajdo
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
zajęcia warsztatowe - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)