Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do technologii lab-on-a-chip i organ-on-a-chip

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 160-INN-002
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do technologii lab-on-a-chip i organ-on-a-chip
Jednostka: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Grupy: Grupa przedmiotów innowacyjnych UBPO – sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Układy lab-on-a-chip (LOC) oraz organ-on-a-chip (OOC) to jedne z najnowocześniejszych systemów, które mogą zrewolucjonizować nasze podejście do medycyny, badań interakcji leków, testów laboratoryjnych. Dzięki wykorzystaniu technologii mikroprzepływowych te niesamowite urządzenia umożliwiają uzyskanie modeli tkanek i narządów w mikroskali, czy przeprowadzanie analiz z użyciem minimalnych ilości roztworów. W ramach zajęć zostanie przybliżona tematyka podstaw technologii, główne składowe systemów, a także obecnie wykorzystywane rozwiązania wraz z zaletami/wadami oraz perspektywą opracowania systemów human-on-a-chip.

Sylabus: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Domalik-Pyzik
Prowadzący grup: Patrycja Domalik-Pyzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Domalik-Pyzik
Prowadzący grup: Patrycja Domalik-Pyzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)