Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały budowlane przyszłości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 160-INN-001
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały budowlane przyszłości
Jednostka: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Grupy: Grupa przedmiotów innowacyjnych UBPO – sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Myśląc o wizji miast przyszłości rzadko zastanawiamy się z jakich materiałów i jakimi technikami te miasta będą budowane. Od materiałów budowlanych przyszłości będziemy oczekiwać czegoś więcej niż wytrzymałości i trwałości. Jedna z wizji rozwoju technologii jest opracowanie i wykorzystanie materiałów inteligentnych, aktywnie reagujących na bodźce środowiskowe. Materiały takie mogą nie tylko monitorować stan obiektu, temperaturę czy naprężenia, ale będą mogły również samodzielnie się naprawiać i usuwać zanieczyszczenia z powietrza. Granicą funkcjonalności jest tylko wyobraźnia. Ich wytwarzanie musi być przyjazne dla środowiska, a po czasie eksploatacji łatwo powinny podlegać recyklingowi. Ta przyszłość zaczyna się dzisiaj...

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/19/1/7/55

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Pichór
Prowadzący grup: Sylwia Kucharczyk, Waldemar Pichór, Piotr Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Pichór
Prowadzący grup: Sylwia Kucharczyk, Waldemar Pichór, Piotr Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)