Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diploma Thesis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 140-GFI-2S-366-AG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diploma Thesis
Jednostka: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Grupy: GFI_AG_2S_s3_ALL
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
praca dyplomowa, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: - Prodziekan
Prowadzący grup: - Prodziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie bez oceny
praca dyplomowa - Zaliczenie bez oceny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
prace kontrolne i przejściowe, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Dec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie bez oceny
prace kontrolne i przejściowe - Zaliczenie bez oceny
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
praca dyplomowa, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: - Prodziekan
Prowadzący grup: - Prodziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie bez oceny
praca dyplomowa - Zaliczenie bez oceny
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
praca dyplomowa, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: - Prodziekan
Prowadzący grup: - Prodziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie bez oceny
praca dyplomowa - Zaliczenie bez oceny
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)