Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt dyplomowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130-MBM-1S-327
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt dyplomowy
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Grupy: MBM WIMiR, stacjonarne I stopnia, przedmioty podstawowe, sem.7
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
praca dyplomowa, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: - Prodziekan
Prowadzący grup: - Prodziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie bez oceny
praca dyplomowa - Zaliczenie bez oceny
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

7

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
praca dyplomowa, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: - Prodziekan
Prowadzący grup: - Prodziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie bez oceny
praca dyplomowa - Zaliczenie bez oceny
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

7

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)