Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konstrukcji maszyn 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130-MBM-1S-305
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy konstrukcji maszyn 1
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Grupy: MBM WIMiR, stacjonarne I stopnia, przedmioty podstawowe, sem.4
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
ćwiczenia projektowe, 26 godzin więcej informacji
wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Michalczyk
Prowadzący grup: Piotr Gospodarczyk, Wojciech Horak, Paweł Hyla, Dariusz Lepiarczyk, Marcin Mazur, Krzysztof Michalczyk, Paweł Piekaj, Wiktor Rupeta, Wojciech Sikora, Marcin Szczęch, Krzysztof Władzielczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
ćwiczenia projektowe, 26 godzin więcej informacji
wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Michalczyk
Prowadzący grup: Robert Baran, Kinga Chronowska-Przywara, Wojciech Horak, Piotr Kipczak, Dariusz Lepiarczyk, Marcin Mazur, Krzysztof Michalczyk, Kamil Mucha, Piotr Osada, Paweł Piekaj, Marcin Szczęch, Mariusz Warzecha, Krzysztof Władzielczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

4

Jednostka realizująca przedmiot:

130-304 - Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
ćwiczenia projektowe, 26 godzin więcej informacji
wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Michalczyk
Prowadzący grup: Robert Baran, Cezary Drenda, Agata Drzewosz, Rafał Dudek, Krzysztof Michalczyk, Przemysław Nosal, Piotr Osada, - Prodziekan, Wojciech Sikora, Barbara Stępień, Marcin Szczęch, Krzysztof Władzielczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

4

Jednostka realizująca przedmiot:

130-304 - Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
ćwiczenia projektowe, 26 godzin więcej informacji
wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Michalczyk
Prowadzący grup: Robert Baran, Łukasz Bojko, Cezary Drenda, Rafał Dudek, Krzysztof Kogut, Dariusz Lepiarczyk, Tomasz Madej, Krzysztof Michalczyk, Przemysław Nosal, - Prodziekan, Wojciech Sikora, Marcin Szczęch, Mariusz Warzecha, Grzegorz Wiązania, Krzysztof Władzielczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

4

Jednostka realizująca przedmiot:

130-304 - Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)