Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Napędy maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130-IMM-1S-271
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Napędy maszyn
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Grupy: IMM WIMiR, stacjonarne I stopnia, przedmioty podstawowe, sem.3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 14 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Roskosz
Prowadzący grup: Grzegorz Olszyna, - Prodziekan, Maciej Roskosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 14 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Roskosz
Prowadzący grup: Dariusz Grzybek, Roman Korzeniowski, Tomasz Krakowski, Paweł Mazurek, Grzegorz Olszyna, Janusz Pluta, Maciej Roskosz, Hubert Ruta, Jerzy Stojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

3

Jednostka realizująca przedmiot:

130-302 - Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 14 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Roskosz
Prowadzący grup: Dariusz Grzybek, Roman Korzeniowski, Tomasz Krakowski, Paweł Mazurek, Grzegorz Olszyna, Maciej Roskosz, Hubert Ruta, Jerzy Stojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

3

Jednostka realizująca przedmiot:

130-302 - Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 14 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Roskosz
Prowadzący grup: Dariusz Grzybek, Roman Korzeniowski, Tomasz Krakowski, Paweł Mazurek, Grzegorz Olszyna, Maciej Roskosz, Hubert Ruta, Jerzy Stojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

3

Jednostka realizująca przedmiot:

130-302 - Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)