Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130-IME-1S-103
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka 2
Jednostka: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Grupy: IME, stacjonarne I stopnia, przedmioty podstawowe, sem.2
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Duliński
Prowadzący grup: Joanna Czub, Grażyna Domańska, Marek Duliński, Paweł Gajda, Kazimierz Pieczora, Sławomir Zimowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Duliński
Prowadzący grup: Michał Barej, Joanna Czub, Grażyna Domańska, Piotr Dróżdż, Marek Duliński, - Prodziekan, Artur Surówka, Joanna Śmietańska, Aleksandra Wandzilak, Ryszard Zalecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Duliński
Prowadzący grup: Andrzej Bolewski, Joanna Czub, Marek Duliński, Paweł Gajda, Maria Grzelak, Dagmara Michoń, - Prodziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Węgrzynek
Prowadzący grup: Andrzej Bolewski, Joanna Czub, Grażyna Domańska, Maria Grzelak, Paweł Hottowy, Mariusz Kopeć, Julia Łepkowska, - Prodziekan, Dariusz Węgrzynek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Węgrzynek
Prowadzący grup: Marek Ciechanowski, Joanna Czub, Patryk Stec, Dariusz Węgrzynek, Anna Wnęk, Anna Zarzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

2

Jednostka realizująca przedmiot:

220-000 - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)