Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Górnictwo morskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 100-INN-001
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Górnictwo morskie
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Grupy: Grupa przedmiotów innowacyjnych UBPO – sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z bardzo dynamicznie rozwijającym się górnictwem morskim w tym przede wszystkim pozyskiwaniem kopalin stałych z dużych głębokości. Należy przypuszczać, że eksploatacja na skalę przemysłową rozpocznie się w najbliższych latach. W wyścigu bierze udział również Polska poprzez Inter Ocean Metal (działka na polu Clipperton-Clarion, Pacyfik) oraz od 2018 posiada prawo do badań i w przyszłości eksploatacji na środkowym Atlantyku. Ze względu na specyfikę środowiska morskiego i olbrzymich wymagań związanych z bardzo wysokimi ciśnieniami proponowane urządzenia i metody są innowacyjne i oparte o najnowsze zdobycze techniki i nauki. W module przedstawiono rozwój górnictwa morskiego na przestrzeni ostatnich lat.

Sylabus przedmiotu: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/2/2/18/1/7/55

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Broda
Prowadzący grup: Krzysztof Broda, Wiktor Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Broda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Numer semestru przedmiotu:

0

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)