Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Arkusz kalkulacyjny w zarządzaniu i inżynierii produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 100-ANK-13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arkusz kalkulacyjny w zarządzaniu i inżynierii produkcji
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

https://syllabus.agh.edu.pl/2018-2019/pl/magnesite/study_plans/stacjonarne-zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji--5/module/gip-1-406-s-arkusz-kalkulacyjny-w-zarzadzaniu-i-inzynierii-produkcji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z przedmiotu
Skrócony opis:

https://syllabus.agh.edu.pl/2018-2019/pl/magnesite/study_plans/stacjonarne-zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji--5/module/gip-1-406-s-arkusz-kalkulacyjny-w-zarzadzaniu-i-inzynierii-produkcji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)