Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 210-TCH-1S-134
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Wydział Energetyki i Paliw
Grupy: TCH, studia stacjonarne I stopnia, semestr 2, all
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Baczmański, Andrzej Bernasik
Prowadzący grup: Andrzej Baczmański, Andrzej Bernasik, Maciej Chrobak, Iwona Grabowska-Bołd, Joanna Janik-Kokoszka, Przemysław Kot, Weronika Mazur, Dagmara Michoń, Jakub Nowak, Kamil Nowak, Krzysztof Pitala, Lucyna Samek, Joanna Śmietańska, Maciej Śniechowski, Aleksandra Wandzilak, Ryszard Zalecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bernasik
Prowadzący grup: Andrzej Bernasik, Marek Ciechanowski, Grażyna Domańska, Przemysław Kot, Klaudia Maj, Jakub Nowak, Adrian Oponowicz, - Prodziekan, Aleksandra Wandzilak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Baczmański
Prowadzący grup: Andrzej Baczmański, Grażyna Domańska, Paweł Gajda, Iwona Grabowska-Bołd, Filip Jędrzejek, Mariusz Kopeć, - Prodziekan, Maciej Śniechowski, Aleksandra Wandzilak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

2

Jednostka realizująca przedmiot:

220-000 - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gajda
Prowadzący grup: Grażyna Domańska, Małgorzata Dziubaniuk, Paweł Gajda, Filip Jędrzejek, Mariusz Kopeć, Mikołaj Nowak, Mikołaj Oettingen, - Prodziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

2

Jednostka realizująca przedmiot:

210-306 - Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gajda
Prowadzący grup: Andrzej Budziak, Małgorzata Dziubaniuk, Paweł Gajda, Filip Jędrzejek, Witold Kucza, Andrzej Kulka, Mikołaj Nowak, Marek Zajusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)