Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości finansowej dla przyszłych menedżerów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200-HES-2S-022
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości finansowej dla przyszłych menedżerów
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Grupa przedmiotów HES dla II stopnia
ZIP stacjonarne II stopnia HES do wymagań 3 sem po polsku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/document/c99cbad8-5ac1-4e1e-8131-c38878a3c3ef.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykłady:

Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa.

Aktywa jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia.

Konto księgowe.

Koszty i ich ewidencja.

Wynik finansowy – ustalenie i ewidencja.

Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Aktywa gospodarcze i ich źródła finansowania.

Konto księgowe. Ewidencja wybranych operacji bilansowych.

Kolokwium.

Koszty i ich ewidencja. Koszt wytworzenia w działalności produkcyjnej.

Ustalenie i ewidencja wyniku finansowego.

Kolokwium zaliczeniowe.

wykłady od 04.03.2020 r. - 01.04.2020 r.

ćwiczenia od 02.03.2020 r. do 06.04.2020 r.

od 15.04.2020 zmiana sali i godzin zajęć z cwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Marcinkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia od:

wykład - 8.03.2021 do 12.04.2021

ćw. - od 11.03.2021 do 20.05.2021

https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/document/c99cbad8-5ac1-4e1e-8131-c38878a3c3ef.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Marcinkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Skrócony opis:

https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/document/e916e6d6-7f98-48ea-840c-cfb7e57f2251.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Marcinkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Marcinkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-03 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Marcinkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Czy egzamin:

NIE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)