Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termodynamika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130-MBM-1S-484
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termodynamika
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Grupy: MBM WIMiR, stacjonarne I stopnia, przedmioty podstawowe, sem.3
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 26 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pytko, Jerzy Wojciechowski
Prowadzący grup: Paweł Madejski, - Prodziekan, Paweł Pytko, Krzysztof Szczotka, Jerzy Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 26 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wojciechowski
Prowadzący grup: Michał Karch, Tomasz Kuś, Paweł Madejski, Piotr Michalak, - Prodziekan, Paweł Pytko, Krzysztof Szczotka, Jakub Szymiczek, Jerzy Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

3

Jednostka realizująca przedmiot:

130-306 - Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 26 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wojciechowski
Prowadzący grup: Jerzy Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 26 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wojciechowski
Prowadzący grup: Michał Karch, Tomasz Kuś, Paweł Madejski, Piotr Michalak, - Prodziekan, Krzysztof Pytel, Paweł Pytko, Jakub Szymiczek, Jerzy Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

3

Jednostka realizująca przedmiot:

130-306 - Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 26 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wojciechowski
Prowadzący grup: Jerzy Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 26 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wojciechowski
Prowadzący grup: Michał Karch, Paweł Madejski, Piotr Michalak, - Prodziekan, Paweł Pytko, Jerzy Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

3

Jednostka realizująca przedmiot:

130-306 - Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 26 godzin więcej informacji
ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wojciechowski
Prowadzący grup: Jerzy Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)