Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy nauki o materiałach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130-MBM-1S-311
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauki o materiałach
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Grupy: MBM, stacjonarne I stopnia, przedmioty podstawowe, sem.2
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
wykład, 39 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zimowski
Prowadzący grup: Stanisław Dymek, Izabela Kalemba-Rec, Joanna Kowalska, Sebastian Lech, Zbigniew Pędzich, Grzegorz Wiązania, Mirosław Wróbel, Magdalena Zarzecka-Napierała, Sławomir Zimowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
wykład, 39 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zimowski
Prowadzący grup: Stanisław Dymek, Zbigniew Pędzich, Sławomir Zimowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Numer semestru przedmiotu:

2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
wykład, 39 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zimowski
Prowadzący grup: Joanna Augustyn-Nadzieja, Stanisław Dymek, Aleksandra Fiołek, Marcin Goły, Ilona Jastrzębska, Mateusz Kopyściański, Marcin Kot, Joanna Kowalska, Dawid Kozień, Mateusz Otto, Zbigniew Pędzich, Magdalena Rozmus-Górnikowska, Grzegorz Wiązania, Małgorzata Witkowska, Mirosław Wróbel, Bolesław Zachara, Magdalena Zarzecka-Napierała, Sławomir Zimowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

2

Jednostka realizująca przedmiot:

130-304 - Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
wykład, 39 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zimowski
Prowadzący grup: Joanna Augustyn-Nadzieja, Robert Dąbrowski, Stanisław Dymek, Aleksandra Fiołek, Mateusz Kopyściański, Marcin Kot, Joanna Kowalska, Jolanta Krupa, Piotr Osada, Zbigniew Pędzich, - Prodziekan, Magdalena Rozmus-Górnikowska, Edyta Rożniata, Grzegorz Smoła, Mirosław Stygar, Grzegorz Wiązania, Małgorzata Witkowska, Mirosław Wróbel, Magdalena Zarzecka-Napierała, Dariusz Zientara, Sławomir Zimowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

2

Jednostka realizująca przedmiot:

130-304 - Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
wykład, 39 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Zarzecka-Napierała, Sławomir Zimowski
Prowadzący grup: Stanisław Dymek, Marcin Gajek, Ilona Jastrzębska, Izabela Kalemba-Rec, Mateusz Kopyściański, Marcin Kot, Kazimierz Kowalski, Jolanta Krupa, Marcin Kwiecień, Zbigniew Pędzich, Ryszard Prorok, Magdalena Rozmus-Górnikowska, Agata Sawka, Grzegorz Wiązania, Mirosław Wróbel, Magdalena Zarzecka-Napierała, Dariusz Zientara, Sławomir Zimowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

2

Jednostka realizująca przedmiot:

130-304 - Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)