Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przemiany fazowe w metalach i stopach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110-INM-2S-299
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przemiany fazowe w metalach i stopach
Jednostka: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Grupy: INM_2S_s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 28 godzin więcej informacji
wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozieł
Prowadzący grup: Tomasz Kozieł, Krzysztof Pajor, - Prodziekan, Aneta Ziewiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

1

Jednostka realizująca przedmiot:

110-303 - Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
ćwiczenia audytoryjne, 28 godzin więcej informacji
wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozieł
Prowadzący grup: Tomasz Kozieł, Krzysztof Pajor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z przedmiotu
ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
wykład - Ocena z egzaminu
Czy egzamin:

TAK

Numer semestru przedmiotu:

1

Jednostka realizująca przedmiot:

110-303 - Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)