Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 3 podjednostek.

dr hab. Łukasz Afeltowicz
profesor uczelni posiadający stopień dra hab. - Wydział Humanistyczny
30 koordynowanych przedmiotów
dr Ewa Augustyniak
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Humanistyczny
7 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Wacław Branicki
profesor uczelni posiadający stopień dra hab. - Wydział Humanistyczny
36 koordynowanych przedmiotów
dr hab. inż. Paweł Chodak
profesor uczelni posiadający stopień dra hab. - Wydział Humanistyczny
9 koordynowanych przedmiotów
dr Renata Czyż
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Humanistyczny
6 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Jacek Dębicki
profesor uczelni posiadający stopień dra hab. - Wydział Humanistyczny
29 koordynowanych przedmiotów
dr inż. Mirosława Długosz
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Humanistyczny
27 koordynowanych przedmiotów
prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
29 koordynowanych przedmiotów
dr Damian Gałuszka
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Humanistyczny
20 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Barbara Gąciarz
profesor uczelni posiadający stopień dra hab. - Wydział Humanistyczny
Dziekan Wydziału - Wydział Humanistyczny
Dziekan Wydziału - Wydział Humanistyczny
15 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Jacek Gądecki
profesor uczelni posiadający stopień dra hab. - Wydział Humanistyczny
Prodziekan ds. Nauki - Wydział Humanistyczny
Prodziekan ds. Nauki - Wydział Humanistyczny
32 koordynowane przedmioty
dr hab. inż. Jakub Gomułka
profesor uczelni posiadający stopień dra hab. - Wydział Humanistyczny
3 koordynowane przedmioty
dr hab. Stella Grotowska
profesor uczelni posiadający stopień dra hab. - Wydział Humanistyczny
31 koordynowanych przedmiotów
dr Maria Grzegorzewska
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Humanistyczny
18 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Jowita Guja
profesor uczelni posiadający stopień dra hab. - Wydział Humanistyczny
45 koordynowanych przedmiotów
dr Łucja Kapralska
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Humanistyczny
57 koordynowanych przedmiotów
dr Wojciech Kowalik
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Humanistyczny
36 koordynowanych przedmiotów
dr Krzysztof Krassowski
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Humanistyczny
21 koordynowanych przedmiotów
mgr Jarosław Królewski
asystent posiadający tytuł zawodowy mgra - Wydział Humanistyczny
dr Łukasz Krzyżowski
adiunkt posiadający stopień dra - Wydział Humanistyczny
2 koordynowane przedmioty
Strona 1 / 3

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-AGH (2022-10-12)