Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż.

Anna Dziedzina

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

W semestrze letnim RA 23/24 konsultacje odbywają się w środy w godzinach od 18:30 do 19:30 poprzez platformę MSTeams.
Dołączyć można przy użyciu poniższego linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU1MmRlMWQtNjk1ZS00ODliLTg5MWItZTMxZTY0YTBjYjBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22b49b8b81-171c-4c12-9c3c-84734fb191c2%22%7d

Koordynowane przedmioty

20/21-Z - Dynamika gruntów 100-BUD-2N-054-GBS
20/21-Z - Dynamika gruntów 100-BUD-2S-054-GBS
21/22-Z - Dynamika gruntów 100-BUD-2N-054-GBS
21/22-Z - Dynamika gruntów 100-BUD-2S-054-GBS
21/22-Z - Geotechnika 100-IGR-1S-097
22/23-Z - Dynamika gruntów 100-BUD-2N-054-GBS
22/23-Z - Dynamika gruntów 100-BUD-2S-054-GBS
22/23-Z - Geotechnika 100-IGR-1S-097
23/24-Z - Dynamika gruntów 100-BUD-2N-054-GBS
23/24-Z - Dynamika gruntów 100-BUD-2S-054-GBS

Prowadzone przedmioty

Imiona
Anna Maria
Nazwisko
Dziedzina
Stopnie i tytuły
dr inż.
adres email jest ukryty
Przejdź do planu
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-AGH (2024-03-27)